2
suncokret

AGROVESTI

SAVETI PRED SETVU - PRINOS ZAVISI I OD HIBRIDA

Sremska Mitrovica (02. mart 2017.) - Izboru hibrida mora se posvetiti velika pažnja jer od toga zavisi u velikoj meri i prinos na oranicama. Kako je evidentno da nedostaje vlaga u zemljištu preporuke stručnjaka su usmerene na to da u predstojećoj setvi treba obaviti u ređem sklopu. Procene su takođe da bi mogla godina da bude i jedna od sušnijih tako da se saveti kreću ka tome da se seje više različitih fao grupa zrenja.

Predsetvena priprema je u punom jeku na oranicama. Zatvaranje brazde se obavlja kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu i omogućile zalihe za porast hibrida koji će biti posejani u narednom periodu. Izboru će se po rečima paora posvetiti velika pažnja je rod toga pored dobre pripreme zavisi u velikoj meri prinos.

Stručnjaci ističu da zbog manje količine vlage u zemljištu setvu treba obaviti u ređem sklopu. Korekcija gustine setve moraće biti primenjena. Na svim njivama ne može biti preporučena ista gustina zbog razlike u važnosti lokaliteta. Tamo gde je veći nedostatak vlage, hibride treba sejati na najmanju preporučenu gustinu.

Predviđanja stručnjaka su da bi godina mogla biti sušnija i u skladu s tim treba zastupiti pre svega različite grupe zrenja hibrida što zbog vremenskih uslova što zbog pravilne raspodele posla na oranicama i olakšavanja skidanja roda sa istih.

Dok poljoprivredni proizvođači ne poseju jare useve posao na pripremi zemljišta je nešto što se mora privesti kraju u okviru agrotehničkih mera ukoliko se želi kvalitet i na kraju rodnost.


Ilustracija: RTV (Nenad Jovićević)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: SAVETI PRED SETVU - PRINOS ZAVISI I OD HIBRIDA ::