2
suncokret

AGROVESTI

Vrbas: OBIČNA KRUŠKINA BUVA

Vrbas (06. mart 2017.) - Na području delovanja RC Vrbas, kruške sorte Viljamovka se nalaze u fenofazi bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri u indexu napada 0,5, kao i prisustvo jaja u indexu napada 3.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da kada vremenski uslovi dozvole izvrše tretman u cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve, kao i sprečavanja daljeg polaganja jaja, primenom kombinacije preparata:

  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha
  • Galmin 3% ili Nitropol S 1,3%

Tretman izvršiti po suvom i toplom vremenu, kada je i aktivnost kruškine buve najveća.


Fenofaza razvoja kruške


Jaja obične kruškine buve


Imago obične kruškine buve

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Vrbas: OBIČNA KRUŠKINA BUVA ::