2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE

Senta (06. mart 2017.) - Na terenu RC Senta nektarine i rane sorte bresaka se nalaze u fazi zelenih uskih listića (BBCH 09), a kasnije sorte u fazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Breskve i nektarine su u fazama do otvaranja pupoljaka veoma osetljive na infekcije od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Naročito treba obratiti pažnju na pupoljke na granama koji kasnije kreću od terminalnih.


BBCH 09


Faza "zelena tačka"

Najavljene padavine će stvoriti povoljne uslove za infekciju, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje fungicidni tretman sa jednim od preparata:

  • Delan 700 WG (ditianon) u koncentraciji 0,075-0,1% ili
  • Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE ::