2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Sombor (06. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, na punktovima Apatin i Sombor uljana repica se nalazi u fazi od 6 listova razvijeno pa do faze razvoja stabla (po BBCH skali 16-30).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na ovim punktovima registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus pallidactylus) na 5-8% biljaka (indeks napada 1,5-5,75).

Takođe i na feromonskim klopkama postavljenim u usevima uljane repice na punktu Toplana registruju se ulovi imaga male repičine pipe.


Imago na feromonskoj klopci


Imago male repičine pipe

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman po stabilizaciji vremenskih uslova u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja u stabljike ili peteljke listova repice.

Za tretman se može primeniti Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 0,5-0,75 l/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::