2
suncokret

AGROVESTI

PRIPREME ZA SADNJU KROMPIRA

Šid (07. mart 2017.) - Za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa krompira preduslov je dobro pripremljen semenski sadni materijal krompira odnosno semenski krompir. Priprema za sadnju na otvorenom je u toku a ona obuhvata: izbor sorte, izbor kvalitetnog semena odgovarajućeg porekla, naklijavanje i sečenje krtola. ...

Za ekonomičnu i rentabilnu proizvodnju važna je upotreba pravog semenskog krompira. Naklijavanje je jedna od mera pripreme semenskog materijala za sadnju da bi se ubrzalo nicanje i odstranio krompir koji nije pogodan za sađenje. Sečenje krtola krompira obavlja se pred sadnju na otvorenom u šidskom kraju.

Određivanje najpovoljnijeg vremena sadnje ima veliki značaj za prinos krompira, a povezano je sa vremenskim prilikama, vlažnošću i temperaturom zemljišta. U zavisnosti od promenljivih klimatskih uslova i stanja zemljišta, sadnja se u našoj zemlji obavlja u širem vremenskom razdoblju od treće dekade februara pa čak do druge dekade maja meseca. Izbor sadnog materijala glavni je preduslov za uspeh kao i agrotehnika, đubrenje, zaštita ističu stručnjaci.

Zemljište za krompir dobro je pripremljeno a i zima je bila jaka tako da su oranice dobro izmrzle. Đubrenje je odrađeno još tokom jeseni a čim vreme to dozvoli najverovatnije tokom sledeće nedelje uslediće sadnja na otvorenom deklarisanih semena u cilju postizanja idealnih prinosa.

Ilustracija: RTV
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: PRIPREME ZA SADNJU KROMPIRA ::