2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA BRESKVE

RC Subotica (07. mart 2017.) - Breskva
Na punktovima osmatranja – Palić, Bački Vinogradi rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09).

U toj fazi mladi delovi listova koji kreću iz pupoljaka su izloženi napadu patogena, prouzrokovača kovrdžavosti lista – Taphrina deformans.

Fenofaza breskve i uslovi za infekciju (prohladno i vlažno) su povoljni , preporuka je da u ovoj fazi odradi tretman sa preparatima na bazi:

  • ditianon Delan 700 WG 0,075-0,1% ili
  • dodin Syllit 400 SC 0,15-0,25%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA BRESKVE ::