2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA TREŠNJE, VIŠNJE I ŠLJIVE

RC Subotica (11. mart 2017.) - Trešnja, višnja, šljiva
Na području RC Subotica vizuelnim pregledom je utvrđeno da su sorte trešnje (Regina, Kordia), višnje (Erdi botermo, Ujfehertoi furtos) i šljive (Stanley) se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka po BBCH 01.


Trešnja - sorta Regina

Preporuka:

Obaviti tretman protiv prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju na biljkama i to: monilioze (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakterije (Pseudomonas spp.) sa preparatima na bazi bakra.

  • bakarni-oksihlorid Bakarni oksihlorid - 50 0,75%;
  • bakarni –sulfat Cuproxat 0,2%-0,35%;


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA TREŠNJE, VIŠNJE I ŠLJIVE ::