2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA KAJSIJE


Senta (22. mart 2017.) - Kajsije se zavisno od sortimenta nalaze u fenofazi 61-65 BBCH skale (početak cvetanja - do 50% cvetova otvoreno).


Početak otvaranja cvetova


Otvoreni cvetovi

U fazi cvetanja koštičavo voće je veoma osetljivo na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Pošto se za vikend najavljuju padavine koji će stvoriti povoljne uslove za zarazu, preporučuje se preventivni tretman u usevima kajsije sa fungicidom Octave WP (a.m. prohloraz Mn-hlorid) u koncentraciji od 0,04%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA KAJSIJE ::