2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: POJAVA SIVE REPINE PIPE


Sombor (22. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na punktu Bilić, registrovali smo prva imaga sive repine pipe Bothynoderes punctiventris dok na feromonskim klopkama na punktovima Bezdan i Kjajićevo nismo registrovali ulovljena imaga.

Siva repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao imago u starim repištima, na dubini od 20-35 cm. U proleće se imago javlja kada je temperatura između 6 I 10°C na dubini 5-10 cm a temperatura vazduha od 15-25°C.

Prva izlazeća imaga ne mogu da lete ali sa porastom temperature vazduha (iznad 25°C) kreće masovan let. Nakon prezimljavanja imaga su polno nezrela I za formiranje polnih elemenata neophodna je ishrana na mladim biljkama šećerne repe.

Poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo:

- svakodnevno obilaženje površina pod šećernom repom u najtoplijem delu dana radi registrovanja prisustva pipe. Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine kako na mestima prezimljavanja (stara repišta) tako i na novoposejanim parcelama.


Imago sive repine pipe

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: POJAVA SIVE REPINE PIPE ::