2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: ZAŠTITA JABUKE

Sombor (22. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od početka pucanja pupoljaka do prvi listovi otvoreni (po BBCH skali 07-11).

U ovoj fenofazi jabuka je veoma osetljiva na infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U narednom periodu u najavi imamo padavine koje mogu usloviti ostvarenje primarnih infekcija od ovog patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina urade tretman nekim od fungicida - Dithane M 45 ili Candeza ili Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

Za suzbijanje  prouzrokovača pepelnice (Podosphera leucotricha) preporučuje se primena fungicida Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha.


Pupoljci sorte Ajdared

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: ZAŠTITA JABUKE ::