2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: ZAŠTITA JABUKE

Novi Sad (23. mart 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).


Ajdared BBCH 15

Padavine koje su najavljene za vikend mogu dovesti do oslobađanja askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i do stvaranja povoljnih uslova za infekciju ovim patogenom.

S obzirom da se zasadi jabuka nalaze u osetljivoj fazi (prisutna zelena lisna masa), pre najavljenih padavina poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od preventivnih fungicida na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal 80, Caiman, Candeza, Dithane M 45 u koncentraciji 0,2-0,25%.

Za suzbijanje gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena preparata Karathane Gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: ZAŠTITA JABUKE ::