2
suncokret

AGROVESTI

Ruma: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Ruma: Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 50-53 BBCH: od Ruma (30. mart 2017.) - faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem, do faze cvetni pupoljci na nivou ili iznad najmlađeg lišća.

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.


Repičin sjajnik

Na lokalitetu Voganj (50-51 BBCH) prisustvo imaga uočeno je na 6% biljaka (broj imaga po biljci 0,16). Na lokalitetu Žarkovac (52-53 BBCH) prisustvo imaga je uočeno na 25% biljaka, a utvrđena brojnost imaga po biljci je 0,6, tako da je na ovom lokalitetu dostignut ekonomski prag štetnosti (od 0,5 do 1 imago po biljci).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i po dostizanju praga štetnosti tretman nekim od navedenih insekticida:

  • Nurell D (a.m.cipermetrin + hlorpirifos) 0,75-1 l/ha
  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Karate Zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Ruma: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::