2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Subotica (31. mart 2017.) - Punkt Žednik
Uljana repica se nalazi u fenofazi po BBCH 53 - cvetni pupoljci izdignuti iznad najmlađeg lišća.

Vizuelnim pregledom pupoljaka uljane repice, utvrđeno je prisustvo repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) u indeksu napada 18.

Preporuka:

po postignutom kritičnom broju za tretiranje od 0,5 do 1 imago po biljci, zaštiti uljanu repicu primenom registrovanih insekticida:

  • cipermetrin Durbin EW 0,3-0,6 l/ha
  • deltametrin Decis 2,5 EC/Futocis EC 2,5/Konfuzija 0,2-0,3 l/ha
  • lamda-cihalotrin Karate zeon/Grom 0,25 l/ha
  • alfa-cipermetrin Fastac 10 EC 0,1 l/ha
  • bifentrin Talstar 10 EC/Futocid EC/Fobos EC/Bifenicus 0,15 l/ha
  • hlorpirifos + cipermetrin Nurelle-D/Konzul/Callifos super/Despot 0,75-1 l/ha

Tretiranje izvesti pre cvetanja, jer kad se otvore pupoljci repičin sjajnik više ne može da napravi štete (hrani se polenom), a preporučeni preparati predstavljaju opasnost za pčele koje rado posećuju cvetove uljane repice.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::