2
suncokret

AGROVESTI

Sremska Mitrovica: SIVA REPINA PIPA
NA REPIŠTIMA RC SREMSKA MITROVICA

Sremska Mitrovica (31. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica, šećerna repa se nalazi u fenofazi nicanja, odnosno kotiledonih listova, dok na pojedinim parcelama, klica tek probija površinu zemlje.

Na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta (Veliki Radinci i Stara Pazova) beleže se konstantni ulovi sive repine pipe - Bothynoderes punctiventris.

Porastom temperature iznad 20 stepeni dolazi do preletanja imaga na nova repišta. U periodu dopunske ishrane pred parenje imago pravi velike štete ishranom na izniklim biljčicama šećerne repe.

Preporuka proizvođačima je obilazak parcela i tretman insekticidom:

  • a.m. hlorpirifos + cipermetrin: Nurell D, Konzul u dozi 1,5-2 l/ha
  • a.m. hlorpirifos + bifentrin: Pyrinex super u dozi 1,5-2 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sremska Mitrovica: SIVA REPINA PIPA<br />NA REPIŠTIMA RC SREMSKA MITROVICA ::