2
suncokret

AGROVESTI

Sremska Mitrovica: MREŽASTA PEGAVOST JEČMA

Sremska Mitrovica (31. mart 2017.) - Na usevima ječma u regionu Sremska Mitrovica vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo mrežaste pegavosti ječma Pyrenophora teres.

Na pojedinim parcelama, gde je dostignut epidemijski prag 10% zaraženih biljaka u fazi prvog kolenca, preporučuje se fungicidni tretman:

  • a.m. triadimenol + tebukonazol + spiroksamin (Falcon EC 460) u dozi od 0,6 l/ha
  • a.m. azoksistrobin + ciprakonazol (Amistar extra) u dozi 0,5-0,75 l/ha

Na usevu ječma prisutna su jaja i imaga žitne pijavica, Eulema melanopus, koja i dalje polaže jaja.

Preporuka je obilazak useva i praćenje početka piljenja larvi kada se preporučuje insekticidni tretman.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sremska Mitrovica: MREŽASTA PEGAVOST JEČMA ::