2
suncokret

AGROVESTI

Kikinda: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Kikinda (31. mart 2017.) - Na teritoriji RC Kikinda (lokalitet Banatska Topola) pregledani usev uljane repice se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 50 - cvetni pupoljci zatvoreni lišćem).Faza razvoja uljane repice

Vizuelnim pregledom useva registrovan je imago repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na 38% pregledanih biljaka, pri čemu je ustanovljeno prisustvo štetočine od 0,7 imaga/biljci.


Imago repičinog sjajnika


Imago repičinog sjajnika

Pošto je postignut ekonomski prag štetnosti, koji iznosi 0,5 imaga/biljci, proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice i insekticidni tretman po potrebi radi suzbijanja pomenute štetočine.

Za hemijski tretman preporučuju se sledeći insekticidi:

  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos + cipermetrin) 0,75-1 l/ha
  • Bifenicus, Fobos EC (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
  • Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Kikinda: ZAŠTITA ULJANE REPICE ::