2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: TRIPSI U BRESKVAMA


Novi Sad (04. april 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67).


Rita Star BBCH 67

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja cvetova registrovane su velike brojnosti imaga i larvi tripsa (Thrips sp.).


Larve tripsa

Prilikom ishrane tripsa na tek zametnutim plodićima dolazi do oštećenja. Napadnuti plodići nekrotiraju i deformišu se, a prilikom daljeg rasta dolazi do njihovog pucanja i curenja smole. Usled nedostatka dlačica plodovi nektarina su privlačniji tripsima te su i štete na njima veće.

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima ranih sorti bresaka i nektarina se preporučuje tretman sa insekticidom na bazi aktivne materije spinosad (Laser 240-SC) u koncentraciji 0,04%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: TRIPSI U BRESKVAMA ::