2
suncokret

AGROVESTI

Subotica: ZAŠTITA JEČMA

RC Subotica (05. april 2017.) - Ječam
Usevi ozimog ječma, sorte Nonius i NS 565 - na oglednoj parceli PSS Subotica, se nalaze u fenofazi vlatanja – prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja po BBCH 31.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo simptoma pegavosti na 20% biljaka. Prisutni su simptomi mrežasta pegavost lista ječma - Pyrenophora teres i ramulariozne pegavosti lista ječma - Ramularia collo-cygni. Simptomi se šire na mlađe listove.


Simptomi mrežaste pegavosti lista ječma

Preporuka:

Preporučuje se obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma kao i procenat zaraženih biljaka. U usevima gde je postignut epidemijski prag: 10% zaraženih biljaka u fenofazi prvog kolenca (BBCH 31) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida na bazi:

  • epoksikonazol + tiofanat-metil Duett ultra 0,4-0,6 l/ha;
  • tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus 1,5 l/ha;
  • prohloraz + propikonazol Bumper P 0,75-1 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Subotica: ZAŠTITA JEČMA ::