2
suncokret

AGROVESTI

Pančevo: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE

Pančevo (05. april 2017.) - Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada breskve i nektarine, ustanovili smo da se, u zavisnosti od sorte, ove voćne vrste nalaze u fenofazi BBCH 65-67 (puno cvetanje, prve latice opadaju - cvetovi se smežuravaju, većina latica opada).

Metodom otresanja cvetova zabeleženo je značajno prisustvo tripsa (Thrips spp). Odrasle jedinke i larve tripsa, hraneći se oštećuju tek zametnute plodove bresaka i nektarina, koji nekrotiraju i deformišu se.

U fazi precvetavanja neophodno je sprovesti hemijski tretman primenom insekticida na bazi aktivne materije spinosad (Laser 240 SC) u dozi 0,04%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Pančevo: ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE ::