2
suncokret

AGROVESTI

Sremska Mitrovica: ZAŠTITA NEKTARINE I BRESKVE

Sremska Mitrovica (05. april 2017.) - Većina sorata breskve i nektarine, naročito sorta Kaldezi koja je i najrasprostranjenija na terenu RC Sremska Mitrovica, nalaze se u fenofazi precvetavanja (BBCH 67 - cvetovi se smežuravaju: većina latica opala).

Pregledom cvetova ustanovljeno je prisustvo tripsa u indeksu napada 24,39. Ovako visoke brojnosti mogu dovesti do značajnih oštećenja plodova.

Preporučuje se proizvođačima tretman insekticidom:

  • a.m. spinosad preparat: Laser 240 EC u konc. 0,04%

Najavljene padavine mogle bi stvoriti uslove za infekciju fitopatogenom gljivom Monilina laxa (nektarina osetljiva i u precvetavanju), tako da se preporučuje i fungicidni tretman registrovanim preparatima.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sremska Mitrovica: ZAŠTITA NEKTARINE I BRESKVE ::