2
suncokret

AGROVESTI

Beograd: ZAŠTITA SLJIVE - ŠLJIVINA OSA

Beograd (10. april 2017.) - Na području delovanja RC Beograd zasadi šljive se nalaze u fenofazi cvetovi se smežuravaju - većina latica opada, kraj cvetanja-sve latice opale (BBCH 67-69).Slika 1. Fenofaza šljive

Na belim lepljivim klopkama registrovana su imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).


Slika 2. Šljivina osa

Preporuka proizvođačima je da izvrše insekticidni tretman u zasadima koji su u fazi kraj cvetanja- sve latice opale, jednim od registrovatih insekticida:

  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%
  • Perfekthion (a.m. dimetoat) u koncentraciji 0,075- 0,1%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Beograd: ZAŠTITA SLJIVE - ŠLJIVINA OSA ::