2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZAŠTITA ŠLJIVE


Senta (10. april 2017.) - Na terenu RC Senta šljive se nalaze u fenofazi precvetavanja (67-69 BBCH skale).Precvetavanje

U toku je let i polaganje jaja crne i žute šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta), te se proizvođačima preporučuje insekticidni tretman insekticidima:

  • Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1% ili
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZAŠTITA ŠLJIVE ::