2
suncokret

AGROVESTI

SUŠA USLOVLJAVA SETVU KUKURUZA

Novi Sad (10. april 2017.) - Do sada je prema rečima stručnjaka kukuruzom posejano od 5 do 10 posto površina od ukupno planiranih milion hektara oranica.

Uslovi za sejanje naše najrasprostranjenije žitarice nisu u svim krajevima povoljni, naročito u pojedinim delovima Banata i Srema gde je zemljište izuzetno suvo, te kako naglašava Goran Bekavac, stručnjak novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo postoji ozbiljna opasnost da će biti otežano nicanje biljaka ukoliko ne padne ozbiljnija kiša.

S obzirom na to da su skromne rezerve zimske vlage u zemljištu, ratari bi trebalo da povedu računa o gustini setve, te kako ističe Bekavac poželjno je smanjenje gustine setve za 5 do 10 procenata.

Takođe preporuka stručnjaka je da proizvođači seju hibride koji su tolerantni na sušu kako bi se umanjile eventualne posledice nepovoljnih vremenskih uslova po prinos kukuruza.


Ilustracija: RTV (Jan Valo)
Izvor: RTV (Aleksandra Bundalo)

:: AgroVizija Portal :: SUŠA USLOVLJAVA SETVU KUKURUZA ::