2
suncokret

AGROVESTI

PROREĐIVANJE USEVA U ŠUMADIJI

Kragujevac (06. maj 2017.) - Setva ratarskih kultura u prvoj polovini aprila, a zatim i nagli pad temperature, uticao je i na razvoj useva u Šumadiji. Između 20 i 30  odsto ratarskih kultura u Centralnoj Srbiji doživeo je fiziološki stres pa je došlo i do proređivanja useva, a najviše su stradale površine pod sojom, kukuruzom, lucerkom i suncokretom.

Zlatko Živanović poljoprivrednik iz sela Lužnice kod Kragujevca ima 8 hektara zemlje pod strnim žitima i 7 hektara kukuruza. Pšenica, ječam i raž za sada dobro napreduju ukoliko su primenjene sve agrotehničke mere ističe Zlatko.

"Što se tiče strnih žita prskanje je već završeno kao i prihrana. Ako su negde usevi loši treba izvršiti korektivnu prihranu sa veštačkim đubrivom, najbolje se do sada pokazao kan jer se najbrže usvaja i treba izvršiti jedno folijalno prihranjivanje preko lista. Imamo ječam koji je već klasao, pšenica je već izbacila list zastavičar i počinje da klasa i raž je klasala tako da očekujemo neki solidan prinos. Mi smo ovde imali vrlo malo kiše, možda nekoliko milimetara kiše i nama su potrebne padavine", rekao je Zlatko Živanović- poljoprivrednik, selo Lužnice, Kragujevac.

Ratarske kulture koje su posejane s jeseni dobro napreduju, međutim usevi koji su setvu imali u prvoj polovini aprila nisu dobro podneli temperaturna kolebanja i sporo napreduju. Kukuruz slabo niče, tvrdi Zlatko i dodaje da će i sam rod zavisiti od količine padavina tokom jula i avgusta.

"April je bio hladan, sa nešto malo kiše, tako da je proces nicanja sporo trajao. Mi smo sada u fazi gde je prošlo skoro mesec dana od setve a tek izbijaju zrna i kukuruz se već nalazi u fazi trećeg lista, mada bi vremenski da je bilo uslova bio u petom listu", dodao je Zlatko.

"Fiziološki stresovi su se desili kod ozimnih kultura, zatim klijanje i nicanje nekih okopavina, u prvom redu kukuruza se dogodilo ali tamo gde je bilo vlage, sa niskim temperaturama pri zemlji i u prvim santimetrima oraničnog i setvenog sloja, došlo je do proređivanje useva i tu će doći i do presejavanja. Zato stručno preporučujemo da se poštuju naučne i fiziološke postavke i da se ne ide po svaku cenu sa setvom tipa komšija uradio sada idem i ja. Mimo rokova i mimo saglasnosti i korelacije uslova uspevanja i klime", izjavio je Dobrivoje Popović- savetodavac za ratarstvo.

Potrebno je i da poljoprivrednici slušaju savete stručnjaka kako ih lepo vreme ne bi prevarilo. Rokovi setve moraju se poštovati zbog fiziološkog razvoja same biljke. Stručnjaci preporučuju i naredne dane za presejavanje useva ali i za završetak setve.


Ilustracija: RTV (Ištvan Pinter)
Izvor: RTV (Ana Rebić)

:: AgroVizija Portal :: PROREĐIVANJE USEVA U ŠUMADIJI ::