2
suncokret

AGROVESTI

RENESANSA "AGRODUNAVA" IZ KARAVUKOVA

Karavukovo (07. maj 2017.) - Kada je pre sedamanest godina zemljoradnička zadruga Agrodunav iz Karavukova otišla u stečaj, malo ko je verovao da će ta zadruga doživeti renesansu i postati ekonomska okosnica srednje Bačke. ...

Danas toj zadruzi gravitira više od stotinu kooperanata, a deo zemljišta koji u ratarstvu ne bi dao odgovoarajuće rezultate priveli su nameni tako što su sredstvima pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu podigli zasad topole.

Zemljoradnička zadruga Agrodunav iz bačkog sela Karavukovo predstavlja pravi primer renesanse jednog privrednog subjekta koji je na trnovitom putu od stečaja do ekonomske vitalnosti etapno razvijao različite vidove poljoprivredne proizvodnje.

Tako se danas uz dominantno ratarstvo, Agrodunav potvrđuje i u oblasti mlečnog govedarstva i voćarstva, ali i za naše prilike ne tako čestog šumarstva.

Ratarsku proizvodnju u Agrodunavu zasnivaju na površini od 1800 hektara, od čega je gotovo polovina pod sistemima za novoodnjavanje

Put nas vodi do stočne farme. Ovde je prozvodnja maksimalno humanizovana, jer je mlečnim grlima omogućena prirodna ispaša. Dve hiljade litara mleka u ekstra klasi svakog dana sa ove farme otkupljuje mlekara Dukat. Međutim, ekonomski efekti te proizvodnje nisu u prvom planu objašnjava prvi čovek i direktor zadruge.

I tako se udruživanje i na ovom primeru potvrdilo kao model koji obezbeđuje veću produktivnost i bolje rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji.

U Agrodunavu nastavljaju sa realizacijom ambicioznih planova, ističući da je osnovni element recepta za poslovni uspeh sadržan u mnogo odgovornog rada, ali i u takozvanom svaštarenju jer u poljoprivredi uvek jedna oblast proizvodnje vuče drugu, a koja će u datom trenutku isplivati zavisi od više tržišnih faktora.

Ilustracija: RTV
Izvor: RTV (Mirela Mitrić)

:: AgroVizija Portal :: RENESANSA "AGRODUNAVA" IZ KARAVUKOVA ::