2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITITI REPU OD CERKOSPORE

Sremska Mitrovica (13. jul 2017.) - Cerkospora se u poljima šećerne repe javlja svake godine. Ona se posebno intenzivno razvija i širi pri visokoj temperaturi i vlažnosti. Ukoliko se ne tretira može da smanji prinos korena do čak 30 odsto, a sadržaj šećera od 1 do 2 odsto. Proizvođači u okolini Sremske Mitrovice pristupili su drugom tretmanu zaštite useva u cilju postizanja idealnih prinosa.

Iza prvog obavezno sledi i drugi tretman protiv cerkospore. Potrebno ga je uraditi kombinacijom preparata kako bi se i postigao što bolji efekat. Nakon kontrole useva uočene su aktivne pege i pristupilo se zaštiti.

Stručnjaci ističu da se situacija na polju mora svakodnevno pratiti ukoliko se želi ostvariti dobar prinos. Promašaji u tretmanima su lako mogući zato treba redovno vršiti preglede.

Vremenske prilike su bile šarenolikog dejstva kada je u pitanju neophodna količina vlage u zemljištu. Na osnovu toga razlikuju se i stanja useva od parcele do parcele.

Proizvođači dobro znaju da cerkospora izaziva pegavost lista koja, ako se ne sanira na vreme i ne uradi pravim preparatima, može da izazove opadanje lista i retrovegetaciju. Sama pojava obnavljanja lista ili retrovegetacije, odnosno obnavljanja liste mase, ima za posledicu gubitak šećera, dakle digestije, ono zbog čega se šećerna repa i gaji.


Ilustracija: RTV (Martin Martinov)
Izvor: RTV (Slaviša Rajc)

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITITI REPU OD CERKOSPORE ::