2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITA PAPRIKE I KUKURUZA
- KUKURUZNI PLAMENAC I KUKURUZNA/PAMUKOVA SOVICA

Novi Sad (20. jul 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad usevi paprike nalaze se u fazi od formirana druga cvast do prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 62-71).

Vizuelnim pregledom paprike registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Na loklalitetu Despotovo registrovana su jajna legla sa „crnim glavama“ što znači da će piljenje larvi početi u roku od 24 sata.

Na lokalitetu Gospođinci registrovana su jaja pamukove sovice pred piljenje.

Preporučuje se proizvođačima paprike pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Tretman se pozicionira na početku piljenja larvi sa insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja (Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha).

Pregledom merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca procenat položenih jajnih legala kukuruznog plamenca prikazan je u tabeli:

Preporučuje se obilazak useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca. Prag za suzbijanje iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog i 5% položenih jajnih legala kod semenskog i kukuruza šećerca. Po uspostavljanju pargova štetnosti izršiti tretman insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha - karenca 14 dana
  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha – karenca 7 dana


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITA PAPRIKE I KUKURUZA<br />- KUKURUZNI PLAMENAC I KUKURUZNA/PAMUKOVA SOVICA ::