2
suncokret

AGROVESTI

ROBA MALIH PROIZVOĐAČA LAKŠE DO TEZGI

Sombor (04. januar 2018.) - alim proizvođačima prehrambenih proizvoda proizvodnja i prodaja treba da bude lakša i jednostavnija, jer imaju mogućnost prodaje na pijacama, na kućnom pragu, maloprodajnim objektima. Uslovi koje moraju zadovoljiti definisani su u Pravilniku čija je primena počela prvog januara. ...

Blaženka i Gorana Beronja sa Nananinog salaša iz Bezdana vlasnici su stada koza i proizvođači kozijeg sira. Očekuju da će novi pravilnik pomoći i njima, ali i drugim malim proizvođačima kako u proizvodnji tako i u prodaji.

"Mi sa Nananinog salaša forsiramo malu proizvodnju jer smatramo da se u takvoj vrsti proizvodnje može postići bolji kvalitet nego u industrijskoj proizvodnji i mislim da je ovaj Pravilnik put ka tome. Insistira se da proizvodnja bude bezbedna, da objekat za proizvodnju zadovoljni uslove za takvu proizvodnju, ali to su to minimalni uslovi koji su potrebni, dakle ne insistira sa na visokim standardima kao kod industrijske proizvodnje", kaže Goran Beronja.

Oni koji će biti podržani kroz novi pravilnik su mali proizvođači koji se bave specifičnim proizvodnjama koje su obeležje nekog područja.

"Nama nedostaju lokalni proizvodi i kvalitet koji takva raznovrsna i specifična proizvodnja može da donese. Sada će mali proizvođači moći da pokažu i dokažu kvalitet koji ima jedna domaća proizvodnja", kaže Blaženka Beronja.

Pravilnik je stvorio uslove da mali proizvođači hrane koji u svojim poljoprivrednim domaćinstvima proizvode gotove proizvode uključujući tradicionalne izađi iz sive zone i uđu u legalne tokove proizvodnje i prometa hrane. Na njima je da u svojim gazdinstvima stvore uslove za proizvodnju, a ti uslovi propisani su pravilnikom, kaže profesor univerziteta Ilija Vuković.

"Proizvođači tradicionalnih proizvoda sa nekog regiona koji imaju zaštićeno geografsko poreklo sada imaju mogućnost da se sertifikuju. To znači da mogu da angažuju nezavisnu instituciju koja će kontrolisati njihov način proizvodnje i kvalitet proizvoda i utvrditi da li ti proizvodi odgovaraju uslovima odnosno zahtevima koji su napisani u elaboratu o zaštiti imena i porekla", kaže Vuković.

Pravilnik je počeo da se primenjuje početkom ove godine, a kakve će on konkretno pomake doneti videće se posle nekoliko meseci. Ali već sada je sigurno da će u njegovoj primeni malim proizvođačima trebati i stručna i finansijska pomoć.

Ilustracija: sxc.hu
Izvor: RTV (Zlata Vasiljević)

:: AgroVizija Portal :: ROBA MALIH PROIZVOĐAČA LAKŠE DO TEZGI ::