2
suncokret

AGROVESTI

VLADA POOŠTRAVA KONTROLU IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSIJU

Novi Sad (05. februar 2018.) - Vlada Srbije donela je Uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusiju, kojom se pooštravaju uslovi plasmana na to tržište. ...

Prema uredbi, izvoznik može biti pravno lice koje u vlasništvu ili zakupu ima hladnjaču kapaciteta 500 tona za voće i 200 tona za povrće, sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju, prostor za klasiranje i pakovanje, fitosanitarni pregled, kao i stručno lice odgovorno za zaštitu bilja.

Istraživali smo: kako će te novine izgledati u praksi i hoće li izvoznici voća moći da ispune sve te uslove do prve berbe?

Ilustracija: RTV
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: VLADA POOŠTRAVA KONTROLU IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSIJU ::