2
suncokret

AGROVESTI

ZDRAVSTVENO STANJE OZIMIH STRNIH ŽITA

Leskovac (06. februar 2018.) - Na terenu RC Leskovac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, od 3 do 5 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 23–25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo patogena.

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, od 2 do 4 sekundarna stabla vidljivo (BBCH 22 – 24).

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetu Leskovac nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je na lokalitetu Todorovce, registrovano prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na 3% biljaka i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka.


Simptom sočivaste pegavosti lista ječma

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZDRAVSTVENO STANJE OZIMIH STRNIH ŽITA ::