2
suncokret

AGROVESTI

Sremska Mitrovica:
ZA NAVODNJAVANJE POTREBNO UREDITI KANALSKU MREŽU

Sremska Mitrovica (08. februar 2018.) - Na sastanku zatvorenog tipa, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, Evropske banke za obnovu i razvoj, sa predstavnicima AP Vojvodine i gradonačelnikom Vladimirom Sanaderom, koji je održan u Sremskoj Mitrovici, govorilo se o sistemima za navodnjavanje u Srbiji.

Poseta je organizovana, kao nastavak skorašnjeg Memoranduma o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, gde su definisan petogodišnji planovi.

Prema rečima Miloša Milovanovića, iz Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, pored navodnjavanja, uporedo će se raditi i na promociji izvoza poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz Srbije.

Osnovni cilj i prioritet današnjeg sastanka u Sremskoj Mitrovici, kako ističe gradonačelnik Sanader, jeste taj, da se pored rešavanja sistema za navodnjavanje, omoguće što bolji uslovi svim poljoprivrednicima i to uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu i Evropske banke, koji su zainteresovani da pomognu.

Kroz sistem navodnjavanja, sama proizvodnja voća i povrća, doneće nove i bolje prihode, što podrazumeva bolji društveni prihod i bruto proizvod same države.

Prema rečima prvog čoveka Sremske Mitrovice, Vladimira Sanadera, prioritet je uređenje kanalske mreže na tri područja i to: Popova bara, Jaračka jarčina i Petrovci.

Pored ova tri lokaliteta, tu je i kanal Vrtič, koji se pruža od sela Martinci prema opštini Šid, a koji se može iskoristiti za navodnjavanje.

Sistemi za navodnjavanje biće finansirani od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, dok će Organizacija za hranu i poljoprivredu dati tehničku podršku ovim investicijama.


Ilustracija: RTV (Martin Martinov)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: Sremska Mitrovica:<br />ZA NAVODNJAVANJE POTREBNO UREDITI KANALSKU MREŽU ::