2
suncokret

AGROVESTI

ŠAMPINJONI SVE ČEŠĆI NA TRPEZAMA

Kragujevac (09. mart 2017.) - Šampinjoni predstavljaju vrstu pečuraka koja ima najveću potražnju na domaćem tržištu. Pečurke su danas postale sastavni deo skoro svake kućne trpeze. Ipak sama proizvodnja šampinjona iziskuje velika ulaganja, rad oko uzgoja i negu kako bi plodovi bili spremni za odlazak u naše domove.

Opširnije...
Vrbas: ZAŠTITA ŠLJIVE

Vrbas (09. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada šljive, registrovali smo da se šljiva nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00) do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 01). Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da obave preventivni tretman, pred kretanje vegetacije, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti i štetočina.

Opširnije...
08.03.2017. - AKTUELNA ZAŠTITA ZASADA BRESKVE I NEKTARINA

Zasadi breskve i nektarine se, u zavisnosti od sorata i područja gajenja, nalaze u fazama kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze vidljivih zelenih listića.

Opširnije...
DEKLARISANO SEME ZA BOLJI PRINOS

Šid (08. mart 2017.) - Stručnjaci svake godine savetuju da se koristi deklarisano seme, a ne ono sa tavana, jer to može da znači loš start sa nižim prinosom. U tom smeru se kreću i preporuke za predstojeću setvu kukuruza.

Opširnije...
MLEČNO OVČARSTVO TRAŽI ŠANSU

Novi Sad (08. mart 2017.) - Iako je tovno ovčarstvo u Vojvodiniu usponu i farmeri u poslednje vreme lako prodaju svoje proizvode po solidnoj ceni, mlečno ovčarstvo je slabo razvijeno.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 08.03.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 08.03.2017.
Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA BRESKVE

RC Subotica (07. mart 2017.) - Breskva
Na punktovima osmatranja – Palić, Bački Vinogradi rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09).

Opširnije...
Bačka Topola: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Bačka Topola (07. mart 2017.) - U regionu Bačke Topole usevi uljane repice se nalaze u fazama od razvoja listova do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Opširnije...
PRIPREME ZA SADNJU KROMPIRA

Šid (07. mart 2017.) - Za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa krompira preduslov je dobro pripremljen semenski sadni materijal krompira odnosno semenski krompir. Priprema za sadnju na otvorenom je u toku a ona obuhvata: izbor sorte, izbor kvalitetnog semena odgovarajućeg porekla, naklijavanje i sečenje krtola. ...

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 07.03.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 07.03.2017.
Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 117 118 119 120 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal ::

Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana