2
suncokret

AGROVESTI

Zrenjanin: FUNGICIDNI TRETMAN U KAJSIJI

Zrenjanin (23. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Mihajlovo, utvrđeno je da se ova voćna vrsta nalazi u fenofazi od BBCH 59 (većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon) do BBCH 63 (cvetovi 30% otvoreni).


Faza kajsije NS Rodna


Faza kajsije New Jersy

Preporuka proizvođačima je da s obzirom na najavljene padavine i osetljivu fazu kajsije, obave preventivni fungicidni tretman u cilju suzbijanja patogena Monilinia laxa – prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća preparatom Octave - 0,04% (a.m. prohloraz Mn-hlorid).


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Zrenjanin: FUNGICIDNI TRETMAN U KAJSIJI ::