2
suncokret

AGROVESTI

Sremska Mitrovica: ZAŠTITA KRUŠKE

Sremska Mitrovica (23. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica kruška se u zavisnosti sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja. Sorta Viljamovka je u fenofazi 10 BBCH skale (zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju)).

Sorta Karmen, Santa Marija i Junska Lepotica se nalaze u fenofazi razvoja lista 11 BBCH skale (prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni) i fenofazi 55 razvoja cveta: vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni).

Pregledom zasada na prisustvo imaga, larvi i jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u zavisnosti od predhodnih tretmana, sortimenta, potencijala iz prethodne godine i lokaliteta, ustanovljeno je sledeće stanje:

- Indeksi prisustva larvi L1-L3 su od 1,25 do 38,97

- Indeks prisustva jaja je od 25 do 58,82

Preporučuje se proizvođačima gde je počelo piljenje larvi tretman sa sledećim preparatima:

  • a.m. abamektin preparati - Vertigo 1,8 EC, Vertimec 018 EC, Abastate u konc. 0,15%

Preparatu na bazi a.m. abamektin dodati preparate na bazi mineralnog ulja u konc. od 0,3%.

Kako se u narednom periodu očekuje kiša, koja bi stvorila povoljne uslove za infekciju fitopatogenom gljivom prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina), preporučuje se primena kontaktnog preparata na bazi a.m. mankozeb u konc. 0,3%.


LarvaL-1 u naborima pupoljka kruške

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sremska Mitrovica: ZAŠTITA KRUŠKE ::