2
suncokret

AGROVESTI

10.04.2017. - AKTUELNA ZAŠTITA
VINOVE LOZE U NAREDNOM PERIODU

U početnim fazama razvoja lastara vinove loze neophodno je obaviti preventivnu zaštitu u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 10.04.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 10.04.2017.
Opširnije...
POČELA SETVA KUKURUZA U SREMU

Sremska Mitrovica (09. april 2017.) - Setva kukuruza je počela ove nedelje. U prolećnoj setvi 2017. godine u Sremu očekuje se povećanje površina pod kukuruzom za 3,2 odsto u odnosu na prošlu godinu. ...

Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA JABUKE

Novi Sad (07. april 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi puno cvetanje (BBCH 65), do faze cvetovi venu: većina latica otpada (BBCH 67).

Opširnije...
NEDOSTAJE VLAGE PRED SETVU

Bačinci (07. april 2017.) - Klimatske prilike kojima je trebalo da započnemo zasnivanje nove proizvodnje ove godine, mogle su biti povoljnije. Iza nas je blaga zima sa temperaturama dosta višim od prosečnih, uz evidentan manjak zimskih padavina i rezervi zimske vlage. To potvrđuju i poljoprivrednici koji na parcelama rade poslednje pripreme pred setvu i kontrolišu stanje vlage.

Opširnije...
Zakup državne zemlje: VELEPOSEDNICI NISU INVESTITORI

Novi Sad (07. april 2017.) - Sada ili više nikada država ima priliku da stočarsku granu poljoprivrede pomogne davanjem u zakup svojih oranica na duži rok i da davanjem zakupa poveća agroindustrijski potencijal putem investitora.

Opširnije...
MANJI PRINOS SOJE U BAČU?

Bač (06. april 2017.) - Soja je jedna od ratarskih kultura koja se pokazala kao cenovno stabilna i ekonomski isplativa. Zbog toga će ove godine u Srbiji biti posejano rekordnih 220 hiljada hektara te uljarice. Kakvoj se proizvodnoj godini nadaju ratari u Baču? ...

Opširnije...
KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 03.04.-07.04.2017.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 03. do 07. aprila 2017.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (07. april 2017.) - Ovu nedelju karakteriše povećan obim trgovanja kukuruzom preko Produktne berze. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice i kukuruza su išle u suprotnom smeru, dok je cena kukuruza beležila rast cena pšenice je bila u padu. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 4.225 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 83.726.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju količinski obim prometa je veći za 122,37%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 117,40%.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 07.04.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 07.04.2017.
Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA KRUŠKE

Novi Sad (07. april 2017.) - Na teritoriji RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67), do faze kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 113 114 115 116 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal ::