suncokret

Gazdinstva

Novi Karlovci:
GAZDINSTVO ALEKSE ĆALIĆA U PRIPREMAMA ZA SETVU ŠEĆERNE REPE

NA 80 HEKTARA - ISKLJUČIVO "STRUBE" SORTE

Ove godine ćemo sejati šećernu repu na 80 hektara sa sortma "Tibor", "Victor" i "Tell". Pored toga što su ove sorte visokog kvaliteta, tolerantne i stabilne, moram priznati da sam se za semena firme "Strube" odlučio i zato što znam da se radi o ozbiljnoj nemačkoj višegeneracijskoj porodičnoj firmi koja se ne bavi samo prodajom semena, već i proizvodnjom šećerne repe na svojoj zemlji, baš kao i mi - kaže Aleksa Ćalić.

Uoči priprema za setvu šećerne repe, posetili smo gazdinstvo Alekse Ćalića u Novim Karlovcima, koje se tradicionalno bavi proizvodnjom slatkog korena. Želja nam je bila da saznamo na kolikim površinama će sejati šećernu repu i sa kojim semenima. Inače, ovo uzorno domaćinstvo, u kojem žive tri generacije, broji šest članova i svi su aktivno uključeni u poljoprivrednu proizvodnju i održivi razvoj gazdinstva. Pored Alekse i supruge Biljane tu su sinovi Lazar i Predrag, otac Vojislav i mati Dušanka.


Aleksa Ćalić sa sinovima Lazarom i Predragom

U prostranom gazdinstvu podignute su ogromne zgrade i hala, tu je desetak traktora, dva kombajna, priključne mašine... A da je šećerna repa isplativ posao reklo bi se i po skupocenom "Mercedesu" koji vozi domaćin.
Kao vrstan proizvođač šećerne repe, Aleksa Ćalić prošle godine dobio je priznanje od kompanije "Sunoko" u kategoriji registrovanih poljoprivrednih gazdinstava do 50 hektara.

Čime se bavi Vaše gazdinstvo, koliko zemlje obrađujete i koja je setvena struktura?
- Naše gazdinstvo se bavi pretežno ratarstvom. Radimo ukupno 420 jutara, od čega je 320 jutara naše zemlje, a 100 jutara uzimamo u zakup. Setvena struktura nam je pretežno kukuruz, potom šećerna repa i pšenica - kaže Aleksa.

Koliko dugo se bavite proizvodnjom šećerne repe?
- Proizvodnjom šećerne repe se bavimo od 1990. godine.

U Sremu se tradicionalno seju, pre svega, kukuruz i pšenica. Zašto ste se Vi odlučili za repu?
- Za proizvodnju šećerne repe smo se odlučili zbog profita, kao i zbog plodoreda. Ali, pre svega, zato što je ova proizvodnja najisplativija, u poređenju sa drugim ratarskim kulturama. Sad se ni kukuruz ne isplati sejati jer je cena niska.

Na koliko površina ćete sejati šečernu repu i koja semena će biti zastupljena na Vašim njivama?
- Na 80 hektara ću sejati sorte firme "Strube", jer sam zadovoljan sa njihovim semenom od prošle godine, tako da ništa neću menjati ni ove godine.


Jedna od površina koju obrađuje gazdinstvo Ćalića

Kakav ste prinos ostvarili prošle godine sa "Strube"-om i koja je bila digestija?
- Repa je bila posejana na 32 hektara. Prinos je bio 7 vagona po hektaru, sa prosečnom digestijom 16,5.

Koje sorte ste sejali prošle, a koje ćete ove godine?
- Prošle godine smo sejali samo "Tibor", a ove godine će pored "Tibor"-a biti zastupljene i sorte "Victor" i "Tell". Pored toga što su ove sorte visokog kvaliteta, tolerantne i stabilne, moram priznati da sam se za semena firme "Strube" odlučio i zato što znam da se radi o ozbiljnoj nemačkoj višegeneracijskoj porodičnoj firmi koja se ne bavi samo prodajom semena, već i proizvodnjom šećerne repe na svojoj zemlji, baš kao i mi.

Koji je za Vas najveći izazov u proizvodnji repe i da li nailazite na probleme?
- U proizvodnji šećerne repe nema nikakvih tajni. Ako se sve uradi na vreme neće biti nikakvih problema. Inače, planiram da sejem repu čim to uslovi dozvole.

Šta posedujete od mehanizacije?
-Od mehanizacije imam sve što je neophodno. Uskoro treba da mi stigne još jedna mašina za sejanje "MaterMacc" koja seje 8 redova kukuruza i 6 repe. Tako da ću pored "Majevice" ove godine verovatno ući u setvu sa dve mašine.


Hala za mehanizaciju

Čime se još bavi Vaše gazdinstvo?
- Pored ratarstva mi držimo i ovce, čemu se posvetio otac Vojislav, a imamo i nešto svinja. Trenutno imamo oko 100 ovaca rase Virtemberg, malo zbog mesa, malo zbog prodaje jaganjaca, ali i zbog đubrenja oranica. Prošle godine smo sa tim đubrivom nađubrili 12 jutara zemlje.

Vidimo da imate naslednike. Kakva je vizija razvoja Vašeg gazdinstva?
- Imam dva sina, Lazara i Predraga. Sinovi su zainteresovani za ratarsku proizvodnju, tako da će ovo i ubuduće biti jedno porodično gazdinstvo koje će se baviti, pre svega, ratarstvom, ali sa naglašenom proizvodnjom šećerne repe.

Kakva je perspektiva mladima za život na selu?
- U jednoj osmišljenoj poljoprivrednoj proizvodnji, kada se zaokruži održivost porodičnog gazdinstva, može na selu da se živi isplativo i vrlo lepo. Ali, ništa se ne stiče preko noći - zaključuje Aleksa Ćalić.

Autor: Dragan Ćosić

:: Gazdinstva :: Novi Karlovci:<br /> GAZDINSTVO ALEKSE ĆALIĆA U PRIPREMAMA ZA SETVU ŠEĆERNE REPE ::