suncokret

Melioracije

NAVODNJAVANJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI (3):
KAKO POSTIĆI VISOKE PRINOSE I KVALITET PLODOVA U POVRTARSKOJ I VOĆARSKO-VINOGRADARSKOJ PROIZVODNJI

NAVODNJAVANJE POVRTARSKIH BILJAKA: Kod nas se navodnjavanje povrća uglavnom vrši sistemom kišenja za useve koji se gaje u gustom sklopu. Međutim, kod pojedinih vrsta, koje su osetljive na određene bolesti, navodnjavanje kišenjem nije pogodan način, jer se vlaženjem nadzemnih delova stvaraju uslovi za intenzivnu setvene strukture. Ovaj faktor je od izuzetnog značaja u organskoj proizvodnji povrća, jer se navodnjavanjem vodom koja sadrži štetne i opasne materije preko dozvoljene granice, može ugroziti kvalitet proizvoda, koji se zahteva od organske proizvodnje - Navodnjavanje sistemom kap po kap treba primenjivati kod širokoredne proizvodnje povrća i u zaštićenom prostor.

Opširnije...
NAVODNJAVANJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI (2):
ALFA I OMEGA USPEHA U POLJOPRIVREDI

NAVODNJAVANJE RATARSKIH USEVA: U našim agroklimatskim uslovima proizvodna se odvija uglavnom bez navodnjavanja, međutim, u letnjem periodu suša je redovna pojava i često ima ozbiljne posledice na umanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta plodova. Pri intenzivnoj smeni useva (postrni usevi) i uvođenjem zelenišnog đubrenja i krmne stočne hrane, navodnjavanje ratarskih useva u organskoj proizvodnji je obavezno. Uspešnost navodnjavanja zahteva poznavanje specifičnosti pojedinih biljnih vrsta, i njihovih genotipova koje vam ovom prilikom predstavljam.

Opširnije...
NAVODNJAVANJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI (1)

Organska proizvodnja, kao agroekološki princip, zahteva stalno zelena polja i odlikuje se određenim specifičnostima. To podrazumeva navodnjavanja kao redovne agrotehničke mere. Većina proizvoda u biljnoj proizvodnji podložni su određenom stepenu zagađivanja, jer se u zemljištu, vodi ili vazduhu nalazi izvesna količina štetnih materija. Čest zagađivač zemljišta, iz kojeg biljke usvajaju rastvorene hranljive materije, je voda. Zagađivanje zemljišta štetnim materijama preko vode može da bude iz različitih izvora: od mineralizovane podzemne vode, od padavina koje čestice iz vazduha prenose na zemljište, preko poplavnih i podvirnih voda iz vodotokova koji su zagađeni i od vode do koje se dođe navodnjavanjem.

Opširnije...
:: AgroVizija Portal - Melioracije ::