suncokret

Nove tehnologije

NOVE TEHNOLOGIJE SILIRANJA STOČNE HRANE

UGLJEN-DIOKSID POBOLJŠAVA KVALITET
I PRODUŽAVA ROK TRAJANJA SILAŽE

Konzerviranje hrane za ishranu domaćih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili kosidbe transportuju sa polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se obezbedili uslovi za odvijanje fermentacije. Silaža nastaje kao proizvod konzerviranja biljaka mlečno-kiselinskom fermentacijom i zastupljena je tokom cele godine kao bitna i osnovna komponenta u obroku životinja na farmi.

Opširnije...
Na imanju jedinstvo: NOVI RASADNIK JABUKA U APATINU

Najnovija tehnologija dvogodišnje "let it grow" sadnice prestavlja potpuno formiranu sadnicu već pripremljenu za proizvodnju u voćnjaku, daje veći rod i dozvoljava gušću sadnju

Opširnije...
LIDERSKA AGROVIZIJA:
BASF stvara hemiju za održivu budućnost

Proizvodi i sistemska rešenja BASF-a doprinose očuvanju resursa, osiguravaju zdrave namirnice i poboljšavaju kvalitet života - Kompanija BASF će uložiti oko 1,8 milijardi evra za građenje i unapređenje proizvodnje i kapaciteta vezanih za formulaciju između 2013. i 2017. godine, a od svog odseka za Zaštitu bilja očekuje prodaju od 8 milijardi evra do 2020. godine. Takođe, BASF će nastaviti da proširuje svoj portfolio rešenja vezanih za zaštitu bilja, te planira da poveća broj inicijativa koje pružaju podršku uzgajivačima u celokupnom procesu vođenja gazdinstava

Opširnije...
Nove tehnologije: DALJINSKA DETEKCIJA U POLJOPRIVREDI

U okviru daljinske detekcije vrše se merenja i analize bez direktnog kontakta sa objektom nad kojim se ta merenja vrše. Ova oblast naišla je na veliku primenu u poljoprivredi,  gde se preko satelitskih snimaka za vrlo kratko vreme mogu dobiti informacije o vrsti poljoprivrednih kultura i njihovom stanju. Moguće je predvideti prinos, i tako pomoći poljoprivrednicima u donošenju odluka i raspodeli sredstava, kao i izvršiti procenu udela bolesnih biljaka.

Opširnije...
BASF: TOKSINI SU MEĐU NAMA...

Kraj 2012. i početak 2013. obeležile su dve stvari... smak sveta i aflatoksini. I sa jednim i sa drugim se pristupalo sa jednakom ozbiljnošću... bilo je najvažnije poplašiti što više ljudi sa što manje realnih objašnjenja...

Opširnije...
A&S Union: NOVO MAGIČNO ORUŽJE - MIKORIZA
(Komercijalni naziv: RHIZO-VAM BASIC)

Subotica (15. mart 2013.) - RHIZO-VAM BASIC SPADA U TIP ENDOMIKORIZE. U sebi sadrži spore gljive Glomus Intraradices. Karakteriše ga slabo vidljiv  omotač oko korena za koje je potreban mikroskop. Ovaj tip mikorize je mnogo češći od ektomikorize, pa ga nalazimo u preko 90% biljnih vrsta. Ovo je dakle najraširenija simbioza između biljaka i gljiva na planeti. Zbog tog svojstva, neki je nazivaju "gljivičnim korenom".

Opširnije...
SESVanderHave: SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O START’UP-U

Start’Up je naziv proizvoda dobijen primenom specijalne tehnologije dorade semena šećerne repe (prajming) koju SESVanderHave već nekoliko godina uspešno primenjuje u svom doradnom centru u Belgiji.

Opširnije...
NOV NAČIN ZAŠTITE BILJAKA – CLEAN LIGHT TEHNOLOGIJA

Dr Anđelko Mišković
 
Savremena proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru podrazumeva proizvodnju zdravstveno bezbednog povrća tokom cele godine, nevezano za klimatske uslove izvan samog staklenika. Svakako da je nemoguće izdvojiti staklenik iz celokupne klime i klimatskih uslova pojedinih oblasti, pa zbog toga i dolazi do direktnog uticaja istih na uslove uspevanja unutar samog staklenika. Često se dešava da je staklenik teško zagrejati u zimskim uslovima, a još teže rashladiti tokom letnjih žega. Upravo iz tih razloga dolazi do specifičnih kretanja u broju genaracija pojedinih štetočina i bolesti u zaštićenom prostoru, gde se javlja značajno veći broj generacija ili ciklusa razvoja u odnosu na otvoreno polje. S obzirom na to da su termini proizvodnje pomereni i da se preklapaju, dolazi i do preklapanja ciklusa razvoja pojedinih bolesti, kao i njihovom stalnom prilagođavanju novim uslovima za rast i razvoj.
Opširnije...
TIBETANSKA BRUSNICA - VOĆE VEKA I VITAMINSKA BOMBA

NOVI HIBRID NA PLANTAŽI "A&S UNIONA" KOJI  POSLE SADNJE ZA ČETIRI MESECA DONOSI OBILJE PLODOVA

Goji smatraju prirodnom pomoći za revitalizaciju opšteg stanja zdravlja organizma: olakšanje bolnog stanja zglobova, zaštite i bolje funkcionisanje jetre i srca, opušta krvne sudove i pojačava prokrvljenost i prenos kiseonika kroz krvni sistem, smanjuje krvni pritisak, sprečava starenje kože, rešava problem uvećanja prostate, poboljšava vid i smanjuje senilnost kod starijuh osoba.

Opširnije...

<< Prethodna 1 2  Sledeća >>

:: Nove tehnologije :: SESVanderHave: SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O START’UP-U ::