suncokret

Nove tehnologije

LIDERSKA AGROVIZIJA:
BASF stvara hemiju za održivu budućnost

Proizvodi i sistemska rešenja BASF-a doprinose očuvanju resursa, osiguravaju zdrave namirnice i poboljšavaju kvalitet života - Kompanija BASF će uložiti oko 1,8 milijardi evra za građenje i unapređenje proizvodnje i kapaciteta vezanih za formulaciju između 2013. i 2017. godine, a od svog odseka za Zaštitu bilja očekuje prodaju od 8 milijardi evra do 2020. godine. Takođe, BASF će nastaviti da proširuje svoj portfolio rešenja vezanih za zaštitu bilja, te planira da poveća broj inicijativa koje pružaju podršku uzgajivačima u celokupnom procesu vođenja gazdinstava

Kompanija BASF povećava dugoročne ciljeve prodaje svog odseka za Zaštitu bilja i sada očekuje da on dostigne prodaju od preko 6 milijardi evra do 2015. godine, a 8 milijardi evra do 2020. godine (prethodni proračuni: 6 milijardi evra do 2020. godine). Kako bi podržao ovu ideju, BASF će uložiti oko 1,8 milijardi evra za građenje i unapređenje proizvodnje i kapaciteta vezanih za formulaciju između 2013. i 2017. godine. BASF će takođe nastaviti da proširuje svoj portfolio rešenja vezanih za zaštitu bilja, te planira da poveća broj inicijativa koje pružaju podršku uzgajivačima u celokupnom procesu vođenja gazdinstava.


Budućnost zaštite bilja

"Odlično smo napredovali u proteklih nekoliko godina. U pogledu naše prodaje i zarade pokazali smo održiv razvoj na delu i sasvim smo sigurni da ćemo nastaviti sa daljim razvojem", rekao je Markus Heldt, predsednik odseka za Zaštitu bilja pri BASF-u. "Ovaj uspeh rezultat je našeg zalaganja za uvođenje inovacija koje stavljaju naglasak na potrebu populacije koja stalno raste za dovoljnom količinom hrane visokog kvaliteta. Nastavljamo da širimo svoj portfolio u okviru proizvoda za zaštitu bilja, ali i izvan njega, kako bismo uveli integrisane tehnologije koje bi pomogle uzgajivačima u što efikasnijem poslovanju."

Tehnologije za veće prinose, kvalitet i profit

Osim proizvoda za poboljšanje semena i inovacija za kvalitetniju obradu zemljišta, Funkcionalna zaštita bilja će, takođe, uvesti tehnologije koje će pomoći biljkama da se bolje nose sa faktorima stresa poput vrućine, zime, manjka hranljivih materija, a samim tim će ojačati i njihovo zdravlje. Nadograđivanjem već dobro zasnovanog portfolija AgCelence®, BASF će nastaviti da omogućava uzgajivačima da pospeše sveukupni kvalitet i produktivnost njihovih useva, koji će rezultirati boljim rodom, većim kvalitetom i efikasnom žetvom.

 Veće investicije za inovativna rešenja 

Za period od 2013. do 2017. godine, BASF će duplirati godišnja ulaganja u proizvodnju biljaka za svoj odsek Zaštite bilja sa približno 150 miliona evra na preko 300 miliona evra. Ova cifra između ostalog pokriva i plan širenja proizvodnih kapaciteta za najnovije fungicide F500® i Xemium® u Nemačkoj, kao i za ključne herbicide dikambu i Kixor®, koji se proizvode u Sjedinjenim Državama. BASF planira i izgradnju novih ili proširenje već postojećih fabrika za formulaciju na nekoliko mesta širom sveta, a naročito u Aziji.

Za BASF-ove proizvode za zaštitu bilja koji su još u razvoju, a koje predstavljaju proizvodi koji će biti lansirani između 2010. i 2020. godine, najveći ukupni iznos od prodaje procenjuje se na 1,7 milijardi evra, što je 500 miliona evra više nego lane. Vrednost budućih proizvoda u velikoj meri je poduprta već uspešno lansiranim proizvodima. Značajan doprinos očekuje se i od Xemium-a, od novih herbicida i rešenja vezanih za otpornost na herbicide koji obećavaju, kao i proizvoda iz oblasti Funkcionalne zaštite bilja. Kako bi ostvario zacrtane ciljeve BASF će istrajati u svojoj odluci da uloži oko 9%  prodaje odseka za Zaštitu bilja u istraživanje i razvoj, a koje je usmereno ka stvaranju novih aktivnih sastojaka, formulacija i rešenja koja prevazilaze granice zašite bilja.

 Širenje portfolija preko Funkcionalne zaštite bilja 

Funkcionalna zaštita bilja, kao novoosnovana BASF-ova svetska jedinica za rešenja van granica tradicionalnih proizvoda za zaštitu bilja, značajno će proširiti BASF-ov portfolio rešenja za uzgajivače. Po završetku strukturalne integracije preduzeća "Becker Underwood", osnovanom na američkom tlu, BASF je postao vodeći dobavljač ponude rešenja za semena, uključujući i biološke, te može da nastavi da pomaže uzgajivačima u poboljšanju i povećanju obima njihove proizvodnje.

"Uz BASF-ove istrživačke kapacitete i portfolio inovativnih proizvoda, Funkcionalna zaštita bilja ima jedinstvenu mogućnost: iskoristiti i primeniti sav napredak ostvaren našim interdisciplinarnim istraživanjem u oblasti hemije i biologije", rekao je Jirgen Huf, viši potpredsednik Funkcionalne zaštite bilja. "Ovo će nam pomoći da otkrijemo sav poljoprivredni potencijal u novim oblastima poput obrade zemljišta, gde tragamo za proizvodima koji pospešuju iskorišćavanje vode i hranljivih materija u samom zemljištu."

Razvoj održive (savremene) poljoprivrede

Primer brzinskog transfera tehnologije i ekspertize ka svim tržištima je BASF-ova mreža biodiverzitetskih gazdinstava, gde preduzeće aktivno sarađuje sa profesionalnim rukovodiocima gazdinstava i samostalnim stručnjacima da bi pokazala kako moderna poljoprivreda može da ide u korak sa merama koje podržavaju autohtoni divlji svet i biljne vrste.

Osim proizvoda za poboljšanje semena i inovacija za kvalitetniju obradu zemljišta, Funkcionalna zaštita bilja će, takođe, uvesti tehnologije koje će pomoći biljkama da se bolje nose sa faktorima stresa poput vrućine, zime, manjka hranljivih materija, a samim tim će ojačati i njihovo zdravlje. Nadograđivanjem već dobro zasnovanog portfolija AgCelence®, BASF će nastaviti da omogućava uzgajivačima da pospeše sveukupni kvalitet i produktivnost njihovih useva, koji će rezultirati boljim rodom, većim kvalitetom i efikasnom žetvom.


Sistem za navodnjavanje

 Širenje inicijative za angažovanje uzgajivača 

Druga ključna smernica BASF-ovog poslovanja ostaće inicijativa za veće angažovanje uzgajivača, koja se fokusira na tri ključne oblasti: adekvatne poljoprivredne savete, usluge ublažavanja rizika i mreže globalne zemljoradnje. Za raznovrsno evropsko tržište BASF je razvio mnogobrojna rešenja i usluge kako bi omogućio brzinski transfer tehnologije i ekspertize ka svim tržištima. Primer toga je BASF-ova mreža biodiverzitetskih gazdinstava, gde preduzeće aktivno sarađuje sa profesionalnim rukovodiocima gazadinstava i samostalnim stručnjacima da bi pokazala kako moderna poljoprivreda može da ide u korak sa merama koje podržavaju autohtoni divlji svet i biljne vrste.

"Nastavićemo da širimo ove inicijative, da unapređujemo nove, ali i da razvijamo strateško partnerstvo sa vodećim preduzećima iz oblasti poljoprivrede", kazao je Vinsent Gros, viši potpredsednik BASF-ove Zaštite bilja za područja Evrope, ZND, Centralne Azije, Afrike i Bliskog Istoka. "Snabdevanjem uzgajivača rešenjima skrojenim po njihovim lokalnim potrebama možemo im pružiti najbolju podršku za uvećanje kvaliteta i prinosa useva, a istovremeno umanjiti rizik proizvodnje."

 O BASF odseku za Zaštitu bilja 

Sa zaradom od oko 4,7 milijardi evra tokom 2012. godine, BASF-ov odsek za Zaštitu bilja pruža inovativna rešenja u oblasti zaštite bilja, baštenskog i ukrasnog bilja, kontrolu štetočina i javnog zdravlja. Njegov portfolio obuhvata i tehnologije za tretiranje semena i biološku kontrolu, kao i rešenja za iskorišćavanje vode, prihrane i stresa kod biljke. BASF odsek za Zaštitu bilja je vodeći inovator koji podržava uzgajivače da povećaju  poljoprivrednu proizvodnju, poboljšaju efikasnost svog poslovanja i unaprede kvalitet života populacije koja se stalno uvećava. Više informacija možete naći na internet adresi www.agro.basf.com ili pratiti na kanalima u okviru društvenim mrežama.

O kompaniji BASF

BASF je vodeća svetska hemijska kompanija: The Chemical Company. Nudi širok asortiman proizvoda od hemikalija, plastičnih masa, proizvoda za poboljšanje performansi, sredstava za zaštitu poljoprivrednih kultura do nafte i gasa. Ujedinjujemo ekonomski uspeh, društvenu odgovornost i zaštitu okoline. Kroz nauku i inovacije, omogućuili smo našim klijentima iz gotovo svih industrija da ispune sadašnje i buduće potrebe društva. Naši proizvodi i sistemska rešenja doprinose očuvanju resursa, osiguravaju zdrave namirnice i poboljšavaju kvalitet života. Naš korporativni cilj sažeto prikazuje naš doprinos: Mi stvaramo hemiju za održivu budućnost. Kompanija BASF je 2012. ostvarila prodaju u vrednosti od oko 72,1 milijardi evra, a krajem godine  kompanija je imala oko 110,000 zaposlenih. Deonicama BASF-a trguje se na berzama u Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) i Cirihu (AN). Dodatne informacije o kompanija BASF možete pronaći na Internetu na veb stranici: www.basf.com.


M.B. - M.V. - D.Ć

:: Nove tehnologije :: LIDERSKA AGROVIZIJA:<br /> BASF stvara hemiju za održivu budućnost ::