suncokret

Obnovljivi izvori energije

TROŠKOVI KORIŠĆENJA KUKURUZOVINE KAO IZVORA ENERGIJE

Dr Vladislav Zekić, Mr Dragan Milić, dr Nedeljko Tica, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Biomasa kao jedan od izvora obnovljive energije, je organska supstanca biljnog ili životinjskog porekla, koja se koristi u procesima sagorevanja ili konvertovanja u sistemima koji proizvode druge vidove energije (električna, toplotna). Takođe biomasa se koristi za dobijanje tečnih i gasovitih oblika goriva (biodizel, bioetanol, biogas).

Opširnije...
PRIMENA GORIONIKA NA PELETE ZA ZAGREVANJE ZAŠTIĆENOG PROSTORA (2)

Dr Miladin Brkić, red. prof. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

2. REZULTATI PRAĆENJA GORIONIKA U RADU

Za materijal za ovaj  rad izabran je gorionik za pelete od biomase firme "Termax-VN" u Futogu. Praćen je rad gorionika termičke snage 30 i 50 kW, koji odgovaraju za zagrevanje kuće stambene površine od 120 i 160 m2 . Utrošak peleta za jedan čas rada gorionika je 8,5, odnosno 10,2 kg/h. Toplotna moć (donja) peleta od biomase je 15.000 kJ/kg. Pelete su proizvedene od mešavine drvene piljevine (70%) i pšenične slame (30%) u prvom slučaju i od piljevine (30%) i sirkove slame (70%) u drugom slučaju.

Opširnije...
PRIMENA GORIONIKA NA PELETE ZA ZAGREVANJE ZAŠTIĆENOG PROSTORA (1)

Dr Miladin Brkić, red. prof. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

1. UVOD

Sagorevanje peleta od biomase predstavlja proces u kojem se potencijalna hemijska energija goriva u procesu oksidacije sa kiseonikom transformiše u toplotnu energiju. Taj proces može da otpočne samo u slučaju ako su molekuli kiseonika u tesnom kontaktu sa molekulima biogoriva i pod uslovom da se toj smeši dovede (spolja) izvesna količina energije aktivacije, koja će poslužiti za početno paljenje peleta.

Opširnije...
PRIMENA TOPLOTNIH PUMPI U POVRTARSTVU I DOMAĆINSTVU

Dr Miladin Brkić, red. prof. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Toplotna "pumpa", "termopumpa" ili "dizalica toplote", kao uređaj,  obezbeđuje prenos toplote sa tela niže na telo više temperature, pri malom utrošku rada.  Kao izvor toplotne energije toplotne pumpe mogu da koriste: spoljni okolni vazduh, geotermalne vode, otpadne vode, reke, jezera, mora, zemljište, sunčevu energiju i druge izvore toplote.
Toplotne pumpe predstavljaju radne rashladne mašine kod kojih se dovođenjem rada nekoj materiji u termodinamičkom ciklusu obezbeđuje prenos toplote sa tela niže na telo više temperature. Za razliku od klasičnih rashladnih uređaja (hladnjaka, zamrzivača), toplotne pumpe služe, osim za hlađenje, i za grejanje nekog prostora – materije (vazduha ili vode) na račun odvođenja toplote iz okoline. Ta okolina predstavlja toplotni izvor koji se nalazi na nižoj temperaturi od temperature grejanog prostora. Taj prostor može da bude: plastenik, staklenik, štala, radionica, hala, kuća ili zgrada. Ovaj prenos toplote ostvaruje se uz određen utrošak rada, koji je niži od utroška rada na klasičan način. Praktično, rad toplotnih pumpi u tehnici bazira se na mogućnosti korišćenja dela toplote toplotnog izvora, koji ima nižu temperaturu od one koja je potrebna korisniku toplote. Ovaj uređaj za sredstvo grejanja ne koristi električne grejače, nego paru rashladnog sredstva koja se nalazi unutar same instalacije i obavlja kružni proces.

Opširnije...
IZGRADNJA POGONA ZA PROIZVODNJU ENERGETSKIH PELETA OD BIOMASE

Jedan od budućih pravaca razvoja naše poljoprivrede je proizvodnja energetskih peleta i briketa od biomase, naročito od ostataka iz poljoprivredne proizvodnje. Poznato je da poljoprivreda Vojvodine proizvede 9 miliona tona poljoprivredne biomase svake godine. Od te količine 25 do 30% može da se iskoristi u energetske svrhe. Ostatak biomase može da se koristi za povećanje plodnosti zemljišta zaoravanjem, za prostirku i naknadno đubrenje njiva, za izolacioni material, za nameštaj, za sredstva za poliranje i u druge svrhe. Takođe, poljoprivreda može na svojim slabijim i zakorovljenim zemljištima da proizvodi energetske kulture, kao što su mikantus, sudanska trava, šećerna trska, manioka, topioka i druge visokoprinosne trave, kao i plantažnu vrbu i topolu. Na ovaj način proizvodnja i upotreba biogoriva bila bi održiva, ekonomski i ekološki isplativa.

Opširnije...
Obnovljivi izvori energije: BIOGORIVA
DECENTRALIZOVANO KORIŠĆENJE BIOMASE ZA ZAGREVANJE PROIZVODNOG, KANCELARIJSKOG I STAMBENOG PROSTORA U GRADSKIM NASELJIMA I MESNIM ZAJEDNICAMA

Dr Miladin Brkić, red. prof. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Stojan Galić, dipl. ing. maš. "Nigal", Novi Sad-Petrovaradin

Opširnije...
BIOGAS - NAJBOLJI IZVOR ALTERNATIVNE ENERGIJE
Firma WELTEC  BIOPOWER iz Nemačke, bavi se proizvodnjom delova za Biogas postrojenja, projektovanjem, isporukom i izgradnjom Biogas postrojenja. Reference:  preko 400  Biogas postrojenja širom sveta (USA, Japan, Kipar, Češka, Velika Britanija, Švedska, Španija, Mađarska, Nemačka, itd.) Weltec je takođe i vlasnik 3 Biogas postrojenja snage: 7,5 MW, 5 MW i 3,5 MW.
Samo u 2011 godini izgradili su preko 65 Biogas postrojenja širom sveta!
Opširnije...
RAZVOJ TRŽIŠTA ENERGETSKIH BRIKETA I PELETA OD BIOMASE
dr Miladin BRKIĆ, dr Todor JANIĆ
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, mbrkic@polj.uns.ac.rs
 
U radu je obrađen razvoj evropskog tržišta energetskih peleta i briketa od biomase. U našoj zemlji još nije uspostavljeno tržište energetskih briketa i peleta. Prikazan je obim proizvodnje peleta od drvne i poljoprivredne biomase u nekoliko evropskih zemalja. Analizirani su faktori koji utiču na razvoj tržišta. Date su cene peleta u rinfuzi i u manjim pakovanjima. Prikazan je odnos tih cena prema cenama konvencionalnog goriva. Analiziran je razvoj domaće tehnike i tehnologije briketiranja i peletiranja biomase. Dat je predlog za uspostavljanje domaćeg tržišta energetskih briketa i peleta od biomase. U radu je istaknuto da je peletiranje biomase budućnost.
Opširnije...
:: AgroVizija Portal - Obnovljivi izvori energije ::