suncokret

Obnovljivi izvori energije

BIOGAS - NAJBOLJI IZVOR ALTERNATIVNE ENERGIJE
Firma WELTEC  BIOPOWER iz Nemačke, bavi se proizvodnjom delova za Biogas postrojenja, projektovanjem, isporukom i izgradnjom Biogas postrojenja. Reference:  preko 400  Biogas postrojenja širom sveta (USA, Japan, Kipar, Češka, Velika Britanija, Švedska, Španija, Mađarska, Nemačka, itd.) Weltec je takođe i vlasnik 3 Biogas postrojenja snage: 7,5 MW, 5 MW i 3,5 MW.
Samo u 2011 godini izgradili su preko 65 Biogas postrojenja širom sveta!
  BIOGAS - obnovljivi izvor energije predstavlja izvor energije za domaćinstva, industrijske pogone, farme, poljoprivredna dobra, itd. Prilikom kogeneracije mogu se proizvoditi električna energija, kao i toplotna energija koja bi služila zimi za zagrevanje, a leti, uz neke druge procese, za hlađenje. Biogas nastaje fermentacijom organskih suspstanci, kao što su stajnjak, mulj iz otpadnih voda, gradski čvrsti otpad ili bilo koja druga biorazgradljiva materija, pri anaerobnim uslovima. U ovom procesu se omogućava  pretvaranje organskog  otpada u gas, iz kog se dobijaju struja i toplota, a na kraju proizvodnog procesa ostaje i fermentisano biođubrivo vrhunskog  kvaliteta.
  U Republici Srbiji od obnovljivih izvora energije postrojenja na biogas poseduju  izuzetno veliki kako elektro-energetski potencijal tako i ekološki, a bitna su i za poljoprivredu. Postrojenja  za proizvodnju električne energije iz biogasa, pored svoje primarne namene imaju i visestruke pozitivne kako ekološke, tako i socioekonomske efekte na neposredno okruženje. Naime, Biogas postrojenja preradom organskog otpada rešavaju velike ekološke probleme na teritoriji opština na kojima se nalaze. Na primer, preradom životinjskog ili klaničkog otpada i sprečavanjem njegovog ispuštanja u životnu sredinu. Takođe  pored ekoloških benefita, ovaj tip postrojenja utiče i na poboljšanje socioekonomske situacije kroz angažovanje ljudi i sredstava na poljoprivrednoj proizvodnji sirovina neophodnih za funkcionisanje biogas elektrane.
 
ZAŠTO JE BIOGAS NAJBOLJI IZVOR
ALTERNATIVNE ENERGIJE?
  Biogas postrojenja proizvode električnu energiju konstantno, 24 časa dnevno, 365 dana u godini i time  značajno doprinose stabilnosti elektroenergetskog sistema Republike Srbije.
 
BIOGAS UDRUŽENJE
  Preduzeća: Mirotin iz Vrbasa, Velvet Farm iz Čuruga, Biogas Energy i Yu Kapital iz Beograda osnovala su BIOGAS UDRUŽENJE. Jedan od članova  Upravnog odbora, Marko Krajnčič rekao je da su kontaktirana Ministarstva: energetike, životne sredine, poljoprivrede sa predlozima o izmenama Uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije. Predloženo je da se u Uredbu  unesu sledeće izmene:

  1. Godišnje usklađivanje mera podsticaja - otkupne cene sa indeksom cena na malo.  
Jedino se, od obnovljivih izvora, za dobijanje biogasa kupuju sirovine.
  Zbog same prirode proizvodnje električne energije iz biogasa i zavisnosti  poslovanja od cena sirovina, transporta, radne snage, predložili smo da se mera podsticaja - otkupna cena električne energije dobijene iz biogasa, usklađuje na godisnjem nivou, a kao osnova da se iskoristi bazni indeks cena na malo koji objavljuje Republički Zavod za Statistiku, kao što je to slučaj u Republici Hrvatskoj i u Republici Sloveniji.
 
 
  2. Uvećanje mera podsticaja - otkupne cene električne energije za energiju proizvedenu u biogas elektranama

  Kao osnovu za uvećanje mere podsticaja - otkupne cene električne energije za energiju proizvedenu u biogas elektranama predložili smo  primere iz regiona, konkretno Slovenije i Hrvatske. Republika Hrvatska za biogas postrojenje ukupne snage do 2 MW daje podsticajnu otkupnu cenu od 18.335 evrocenti/kWh.
  Republika Slovenija za biogas postrojenje ukupne snage do 1 MW daje podsticajnu otkupnu cenu od 19.08 evrocenti/kWh.

  3. Obuhvatanje svih vrsta organskih sirovina za biogas postrojenja merama podsticaja
  Trenutna definicija biogas postrojenja iz gore navedene Uredbe glasi:
  "Elektrane na biogas jesu elektrane koje koriste gas nastao iz ostataka u poljoprivredi:
  (tečni stajnjak i izmet sa stočarskih i živinarskih farmi), iz biomase, iz ostatataka biomase nastalih primarnom preradom poljoprivrednih proizvoda, a koje ne sadrže opasne materije, ostatke i delove zivotinja".
  Naš  predlog je bio da se aktuelna definicija izmeni i mnogo pojednostavi  tako što će uključiti i ostale tipove biogas postrojenja, tako da glasi (ovo smo prepisali iz Hrvatske uredbe i stvarno mnogo pojednostavljuje celu priču):
  "elektrane na biogas jesu elektrane koje koriste gas nastao iz ostataka u  poljoprivredi (tečni stajnjak i izmet sa stočarskih i živinarskih farmi), iz biomase, poljoprivrednih zasada (silažni kukuruz, sirak, itd.) iz ostataka biomase nastalih primarnom preradom poljoprivrednih proizvoda, a koji ne sadrže opasne materije, kao i ostataka prehrambeno-prerađivačke industrije (klanički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva, istekli rokovi iz supermarketa i sav drugi organski otpad...").
 
 
 
  Weltec  se specijalizovao za  preradu organskog otpada, za šta su najbolji pokazatelji brojna Biogas postrojenja širom Nemačke (specijalisti i za monodigestiju otpada od šećernog rezanca), Engleske (postrojenja koja kao sirovinu koriste robu sa isteklim rokom iz supermarketa, kao i komunalni otpad), Kipra  (sirovina - klanički otpad ) itd...
 
 
:: Obnovljivi izvori energije :: BIOGAS - NAJBOLJI IZVOR ALTERNATIVNE ENERGIJE ::