suncokret

Organska poljoprivreda

OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (10)

 

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

 

TRŽIŠTE ORGANSKIH PROIZVODA

Marketing organskih proizvoda

Marketing je opšti izraz koji se koristi za opisivanje svih postupaka koji su uključeni u razne aktivnosti prenosa robe i usluga od proizvođača do potrošača. Pored oglašavanja i prodajne promocije, marketing obuhvata razvoj proizvoda, pakovanje, kanale distribucije, cene i mnoge druge činioce. Preduzetnik može proizvesti dobar proizvod uz korišćenje najsavremenijih metoda proizvodnje, ali svi napori će biti uzaludni ako nisu u stanju da zainteresuju potrošača i proizvod prodaju.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (9)

 

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

 

HRANA IZ SISTEMA ORGANSKE PROIZVODNJE

Dužnost svake države je da u okviru zakonske regulative obezbedi uslove za proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane, kao i da vrši komunikaciju između proizvođača, prehrambene industrije i potrošača. Visok kvalitet i bezbednost hrane može se najbolje valorizovati kroz primenu sistema organske proizvodnje48.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (8)

 

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Međunarodna zakonska regulativa

Prvu regulativu vezanu za organsku proizvodnju donela je Međunarodna federacija za organsku poljoprivredu (IFOAM). Na osnovama IFOAM-ove regulative EU je definisala svoju regulativu vezanu za organsku proizvodnju. Prvo je doneta regulativa broj 2092 iz 2001. godine41 koja je postavila standarde prevashodno za međunarodnu trgovinu, mada je uključila i standarde za proizvodnju, za obeležavanje proizvoda i inspekciju. Kasnije su donete još dve direktive, direktiva 834 iz 2007. godine42 i direktiva 889 iz 2008. godine43.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (7)

 

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

 

PLODORED

Plodored je smena biljnih vrsta u prostoru i vremenu. Može se još definisati i kao organizovano smenjivanje useva na istoj parceli u toku određenog broja godina, jer postoje dvopoljni plodoredi - 2 godine, tropoljni - 3 godine i tako do uglavnom sedmogodišnjih smena različitih useva. Plodored je uz obradu zemljišta i đubrenje jedan od najstarijih i najvažnijih zahvata u agronomskoj praksi. Osnov za izbor plodoreda su biološke specifičnosti biljaka kao i predusev. Nekada se u praksi koristi gajenje nekoliko biljnih vrsta u zajednici što je karakteriticno za bio-baštu.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (6)

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

Mirjana Milošević, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

SETVA USEVA

Za pravilan rast i razvoj biljkama je potrebno obezbediti maksimalno iskorišćavanje uslova spoljašnje sredine. Iz tog razloga setvu treba obaviti veoma pažljivo i precizno. Setva se može izvršiti na nekoliko načina, u redove, pantljike, kućice ili omaške. Najčešća je setva u redove jer obezbeđuje pravilan razvoj biljaka i njihovu negu u toku vegetacije. Vrežaste biljke, kao što je krastavac, lubenica, se najčešće seju u kućice. Najstariji vid setve je setva omaške.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (5)

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

Mirjana Milošević, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

AGROTEHNIČKE MERE U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI

OBRADA ZEMLJIŠTA

Obrada zemljišta zauzima posebno mesto među agrotehničkim merama, zbog njenog velikog značaja koji ima na rast i razvoj useva. U našim klimatskim i edafskim uslovima, zavisno od preduseva i useva za koji treba obraditi zemljište, prihvaćene su različite varijante sistema obrade u kojima se koristi klasičan način obrade oranja plugom Oranje ima svojih pozitivnih i negativnih strana. Pozitivnom stranom oranja smatra se unošenje žetvenih ostataka, đubriva, u zemljište, vrši se priprema zemljišta za setvu i kontrolišu bolesti i korovi.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (4)

Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

Mirjana Milošević, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

OSTVARENJE DOBITI OD GENETIČKIH RESURSA

Dodatni razlog za bavljenje organskom poljoprivredom je mogućnost da se kroz održavanje starih sorti i populacija, koje se uglavnom koriste u organskoj proizvodnji ostvare dodatna finansijska sredstva.

Opširnije...

<< Prethodna 1 2  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Organska proizvodnja ::