suncokret

Organska poljoprivreda

OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (3)
Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

Mirjana Milošević, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Organska poljoprivreda predstavlja sistem održive poljoprivrede, koji potencira upotrebu lokalnih resursa i na taj način održava ekološku ravnotežu i umanjuje negativan uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. Organska proizvodnja podrazumeva proizvodnju u skladu sa zakonom i standardima koji definišu njihove uslove, uz kontrolu celog proizvodnog ciklusa od strane ovlašćenih organizacija za sertifikaciju (sl.1).

Opširnije...
A&S Union: NOVO MAGIČNO ORUŽJE - MIKORIZA
(Komercijalni naziv: RHIZO-VAM BASIC)

Subotica (15. mart 2013.) - RHIZO-VAM BASIC SPADA U TIP ENDOMIKORIZE. U sebi sadrži spore gljive Glomus Intraradices. Karakteriše ga slabo vidljiv  omotač oko korena za koje je potreban mikroskop. Ovaj tip mikorize je mnogo češći od ektomikorize, pa ga nalazimo u preko 90% biljnih vrsta. Ovo je dakle najraširenija simbioza između biljaka i gljiva na planeti. Zbog tog svojstva, neki je nazivaju "gljivičnim korenom".

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (2)
Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov

Mirjana Milošević, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

ODRŽIVI RAZVOJ

Grupa ekonomista okupljena u Svetskoj komisiji za životnu sredinu i razvoj je 1987. godine uvela u svetsku ekonomiju pojam održivog razvoja. Ovaj novi koncept razvoja ljudskog društva uveden je zbog potrebe da se preispita dosadašnji koncept u ekonomiji (posebno u visoko razvijenim zemljama), koji se zasniva na stalnom povećanju stope rasta i profita. Rast bez granica se pokazao kao veoma nepovoljan za planetu Zemlju u celini pa i za ljudsko društvo. Posledice takvog ponašanja su katastrofalne, naročito po neobnovljiva prirodna bogatstva, kakva su zemljište, voda i vazduh. Planeta Zemlja se iscrpljuje u tolikoj meri, da će malo šta ostati za buduće generacije. Ljudsko društvo, kao deo prirode mora da se uklapa u njen noseći kapacitet, a čini sve da ga premaši i na taj način direktno ugrožava zdravlje i opstanak svih živih organizama na Zemlji3.

Opširnije...
NAVODNJAVANJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI (3):
KAKO POSTIĆI VISOKE PRINOSE I KVALITET PLODOVA U POVRTARSKOJ I VOĆARSKO-VINOGRADARSKOJ PROIZVODNJI

NAVODNJAVANJE POVRTARSKIH BILJAKA: Kod nas se navodnjavanje povrća uglavnom vrši sistemom kišenja za useve koji se gaje u gustom sklopu. Međutim, kod pojedinih vrsta, koje su osetljive na određene bolesti, navodnjavanje kišenjem nije pogodan način, jer se vlaženjem nadzemnih delova stvaraju uslovi za intenzivnu setvene strukture. Ovaj faktor je od izuzetnog značaja u organskoj proizvodnji povrća, jer se navodnjavanjem vodom koja sadrži štetne i opasne materije preko dozvoljene granice, može ugroziti kvalitet proizvoda, koji se zahteva od organske proizvodnje - Navodnjavanje sistemom kap po kap treba primenjivati kod širokoredne proizvodnje povrća i u zaštićenom prostor.

Opširnije...
NAVODNJAVANJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI (2):
ALFA I OMEGA USPEHA U POLJOPRIVREDI

NAVODNJAVANJE RATARSKIH USEVA: U našim agroklimatskim uslovima proizvodna se odvija uglavnom bez navodnjavanja, međutim, u letnjem periodu suša je redovna pojava i često ima ozbiljne posledice na umanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta plodova. Pri intenzivnoj smeni useva (postrni usevi) i uvođenjem zelenišnog đubrenja i krmne stočne hrane, navodnjavanje ratarskih useva u organskoj proizvodnji je obavezno. Uspešnost navodnjavanja zahteva poznavanje specifičnosti pojedinih biljnih vrsta, i njihovih genotipova koje vam ovom prilikom predstavljam.

Opširnije...
NAVODNJAVANJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI (1)

Organska proizvodnja, kao agroekološki princip, zahteva stalno zelena polja i odlikuje se određenim specifičnostima. To podrazumeva navodnjavanja kao redovne agrotehničke mere. Većina proizvoda u biljnoj proizvodnji podložni su određenom stepenu zagađivanja, jer se u zemljištu, vodi ili vazduhu nalazi izvesna količina štetnih materija. Čest zagađivač zemljišta, iz kojeg biljke usvajaju rastvorene hranljive materije, je voda. Zagađivanje zemljišta štetnim materijama preko vode može da bude iz različitih izvora: od mineralizovane podzemne vode, od padavina koje čestice iz vazduha prenose na zemljište, preko poplavnih i podvirnih voda iz vodotokova koji su zagađeni i od vode do koje se dođe navodnjavanjem.

Opširnije...
UZGOJ I NEGA ŽIVOTINJA PO PRINCIPIMA ORGANSKE POLJOPRIVREDE

Organska poljoprivreda je zasnovana na poštovanju prirode i života u skladu sa njom. Zaboravlja se da su životinje bića koja osećaju bol, pate, bića koja znaju da se raduju i da se igraju. Životinje i te kako znaju da izraze svoje emocije, a ako to ne mogu izražavaju frustracije i ugrožen im je integritet. Životinjama moramo obezbediti opremu i smeštaj koji neće ugroziti životinju i obezbediti redovnu negu i čišćenje. Hrana treba da bude ukusna i lako svarljiva i da zadovolji potrebe. To znači da moramo obezbediti uslove koji će omogućiti dobro zdravlje i optimum proizvodnje bez zloupotrebe životinja.

Opširnije...
OSNOVI ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE (1)
Autori: Prof. dr Mirjana Milošević i Slobodan Teofanov
 
Mirjana Milošević, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

PREDGOVOR

Pred nama je tekst za priručnik "Osnovi organske biljne proizvodnje" autora Prof. dr Mirjane Milošević i Slobodana Teofanova. Prikaz problematike organske proizvodnje u našim uslovima je smeo poduhvat vredan hvale. Činjenica je, da je još uvek prisutno negiranje, neshvatanje i neznanje o ovom načinu poljoprivredne proizvodnje i kod dela stručnjaka u našoj zemlji. U svetu se uz organsku proizvodnju hrane, koja je specifična, sertifikovana i zakonski regulisana razvija i multifunkcionalni tip poljoprivrede, koji pored poljoprivrednih proizvoda uključuje i nepoljoprivredne proizvode i usluge (edukaciju, različite domaće proizvode, ekoturizam, zdravstveni i ruralni turizam). Ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje stvara mogućnost očuvanja prirodnih resursa, biodiverziteta, prirodnih i poljoprivrednih pejzaža, ne samo kao estetsku i istorijsku vrednost, već kao bitan činilac kvaliteta uslova života.

Opširnije...
SVETSKI TRENDOVI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI HRANE
Radovan Pejanović, Anka Popović-Vranješ, Mirela Tomaš, Danica Glavaš-Trbić 1

Autori razmatraju trendove u kretanju organske proizvodnje hrane. Sektor organske poljoprivrede od nastanka do danas pokazuje kontinuirani proces rasta i razvoja. Tržišta organskih proizvoda u razvijenim zemljama, koje autori definišu kao potrošače organskih proizvoda, još uvek su nezadovoljena, odnosno tražnja za ovim proizvodima je još uvek veća od ponude. S druge strane, zemlje u razvoju, među kojima je i Srbija, autori definišu kao pretežno proizvođače organskih proizvoda. U ovim zemljama, poslednjih godina je zabeležen trend rasta površina pod organskom proizvodnjom, međutim, autori dolaze do zaključka da su te površine još uvek nedovoljne i da postoji prostor za njihovo dalje povećanje.
Osim kvantitativne analize površina, autori su, koristeći odgovarajuću analizu, predstavili podatke o trenutnoj strukturi organske proizvodnje, sa napomenama u kom pravcu bi se ova proizvodnja mogla kretati u budućnosti. Takođe, organska proizvodnja je pokazala određeni nivo otpornosti na ciklična kretanja u privredi, ali i na poremećaje tih kretanja, koja su se ogledala u finansijskoj i ekonomskoj krizi iz 2008. godine. U periodu krize, rast organske proizvodnje je relativno usporen, ali su stope rasta ostale na nivou 2-5%.
Autori dolaze do zaključka da organska proizvodnja predstavlja mogućnost za Republiku Srbiju da zauzme svoje mesto na ovom tržištu. Da bi to učinila, potrebno je da se podigne konkurentnost organske proizvodnje u R. Srbiji i da se još intenzivnije radi na razvoju ovog sektora, koji između ostalog može doprineti i oživljavanju ruralnih područja u R. Srbiji.
Opširnije...

<< Prethodna 1 2  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Organska proizvodnja ::