suncokret

Povrtarstvo

Zaštićeni prostor: KORIŠĆENJE TERMALNIH VODA U PROIZVODNJI POVRĆA I CVEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

Prof. dr Žarko M. Ilin, prof. dr Miladin Brkić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Popisom poljoprivrede sprovedenim krajem 2012. godine, između ostalog, popisan je stalni zaštićeni prostor (plastenici i staklenici). Popisom je utvrđeno da se pod stalnim zaštićenim prostorom u Srbiji povrće i cveće gaji na 2.421,8 ha.

Opširnije...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE POVRĆA U SVETLU EVENTUALNIH KLIMATSKIH PROMENA GLOBALNOG I REGIONALNOG KARAKTERA (5)

Prof. dr Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Abiotički stres izazvan visokom temperaturom i ekstremnom sušom se značajno može ublažiti pa čak i u potpunosti eliminisati navodnjavanjem, pravilnom ishranom makro i mikroelementima, obradom zemljišta, nastiranjem organskim materijalima i/ili plastičnim folijama.

Opširnije...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE POVRĆA U SVETLU EVENTUALNIH KLIMATSKIH PROMENA GLOBALNOG I REGIONALNOG KARAKTERA (4)

Prof. dr Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Intenzivna povrtarska proizvodnja, za razliku od ratarske i voćarsko vinogradarske, se ne može zamisliti bez dodatnog navodnjavanja. - Navodnjavanje kao specifičnu agrotehničku meru treba posmatrati u kontekstu dejstva svih vegetacionih činilaca i primene agrotehničkih mera kao korektivnog faktora, uspešne biljne, u ovom slučaju, povrtarske proizvodnje.

Opširnije...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE POVRĆA U SVETLU EVENTUALNIH KLIMATSKIH PROMENA GLOBALNOG I REGIONALNOG KARAKTERA (3)

Prof. dr Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Najvažnije su reakcije biljaka na svetlo i njihovi zahtevi za osvetljenošću kako bi iz vegetativne prešle u generativnu fazu razvoja, najvažniju za donošenje plodova. Kada se radi o osvetljavanju veštačkom svetlošću, važno je znati da je osvetljenost biljaka izbalansirana ukoliko su uravnotežene količine crvene i plave svetlosti koje dospevaju na njihovu površinu. Crvena svetlost je neophodna za razvoj stabla i korena a plava stimuliše razvoj snažnih listova i debljanje stabla. - Mrazevi u zimskom periodu mogu naneti štetu zimskim lukovima iz direktne setve, spanaću, belom i crnom luku iz arpadžika ali samo ako biljke nisu zaštićene snegom.  Zaštita od mraza je moguća navodnjavanjem, nastiranjem i neposrednim pokrivanjem biljaka agrotekstilom. Malčovanje je stara agrotehnička mera koja doprinosi boljem očuvanju zemljišne vlage, povećanju temperature zemljišta, sprečavanju pojave korova, što sve dovodi do povećanja produktivnosti biljaka. Takođe, berba može da bude i do 10 dana ranija.

Opširnije...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE POVRĆA U SVETLU EVENTUALNIH KLIMATSKIH PROMENA GLOBALNOG I REGIONALNOG KARAKTERA (2)

Prof. dr Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Ožegotine se na povrtarskim kulturama javljaju naročito kada plodovi nisu adekvatno zaštićeni lisnom masom. Velike površine plodova izložene direktnom suncu mogu da dobiju sive ili braon prevlake, koje imaju opip sličan hartiji. Oštećenja su nekad tolika da plodovi ne mogu da se prodaju. Jedan od načina da se opasnost od ožegotina smanji jeste stvaranje sorata koje razvijaju dovoljno lisne mase, sprečavanje napada bolesti i insekata koji uništavaju lisnu masu i dobra ishrana biljaka, posebno nakon zametanja plodova.

Opširnije...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE POVRĆA U SVETLU EVENTUALNIH KLIMATSKIH PROMENA GLOBALNOG I REGIONALNOG KARAKTERA

Prof. dr Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Tehnološki proces proizvodnje povrća direktno i neposredno je povezan sa klimatskim i agroekološkim uslovima koji vladaju u datom regionu. Abiotički činioci životne sredine (kao što su suša, prevelika vlaga, grad, vetar, neizbalansirana ishrana, salinitet, ekstremna hladnoća ili toplota) imaju negativan uticaj na rast i razviće povrća.

Opširnije...
PROIZVODNJA PAPRIKE U PLASTENICIMA

Dr Anđelko Mišković

Paprika je jedna od povrtarskih kultura koja se proizvodi na različite načine, a uz to postojr i različiti tipovi ploda paprike. Kod nas se paprika proizvodi i u plastenicima i na otvorenom polju, zatim za potrebe sveže potrošnje, ali i industrijske prerade, kao i direktnom setvom, ali i iz rasada.

Opširnije...
SKLADIŠTENJE POVRĆA

Piše: Prof. dr Miladin Brkić

ČUVANJE POVRĆA U USLOVIMA KONTROLISANE TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA

Kod savremenih skladišta i hladnjača proces čuvanja povrća je potpuno automatizovan, pa ga nije ni potrebno stalno pratiti na i-x dijagramu, osim u slučaju povremenih kontrola rada termičke opreme. - Postizanje željenog stanja vlažnog vazduha, odnosno uskladištenog povrća, zavisi od obučenosti i spretnosti u radu rukovaoca postrojenja za hlađenje. Proces rada klima-uređaja može da se automatizuje u skladu sa potrebama čuvanja povrća.

Opširnije...
Kako i zašto treba da primenimo iskustva iz evropske prakse?
ZAGREVANJE BLOK PLASTENIKA U MAĐARSKOJ ZEMNIM GASOM I GEOTERMALNOM VODOM

Prof. dr Miladin Brkić

Mađari imaju veliko iskustvo u korišćenju geotermalnih voda za zagrevanje staklenika i plastenika, još od 1967. godine. Mađarska država finansirala je bušenje zemljišta i davala poljoprivrednim preduzećima na eksploataciju bušotine, sa minimalnim obavezama prema državi. Zbog toga je danas geotermalna voda kao energent malo jeftinija od zemnog gasa (15-20%). Za razliku od Mađarske, u našoj državi preduzeće zainteresovano za geotermalnu vodu mora da plati bušenje zemljišta, a eksploataciju bušotine, tj. korišćenje geotermalne vode, plaća u energetskom paritetu sa zemnim gasom!?

Opširnije...

<< Prethodna 1 2  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Povrtarstvo ::