suncokret

Ratarstvo

Dan polja kompanije KWS u Staroj Pazovi:
LOKALNO ADAPTIRANI HIBRIDI ZA VISOKE PRINOSE


Otvaranjem Istraživačko-razvojnog centra u Staroj Pazovi, uz postojeći Doradni centar u Bečeju, kompanija „KWS Srbija“ postala je prva strana kompanija u oblasti semenarstva koja ima potpun lanac stvaranja proizvoda u Srbiji - Prvi hibrid potpuno stvoren u Srbiji u Istraživačko-razvojnom centru je "Kleopatras", iz FAO 600 grupe zrenja

Opširnije...
MERE ZA POVEĆANJA PRINOSA TRAVNE MASE
NA TRAVNIM POVRŠINAMA

Prirodne travne površine se u Vojvodini nalaze na manje plodnim zemljištima. Prinosi u sadašnje vreme na vojvođanskim livadama i pašnjacima su daleko ispod prinosa koji su nekad ostvarivani. Produktivnost travnih površina, planskim iskorišćavanjem i primenom agrotehničkih mera, moguće je povećati višestruko, gde bi prinos na travnjacima sa boljim botaničkim potencijalom dostigao proizvodnje sena od 8,0 t/ha.

Opširnije...
KRIZNE TAČKE U PROIZVODNJI PŠENICE U VOJVODINI SA ASPEKTA KLIMATSKIH PROMENA I POJAVE EKSTREMNIH VREMENSKIH USLOVA

14. januar 2014. - Agrotehnika ima ulogu da omogući nesmetani rast i razviće strnim žitima, kao i da ublaži negativne uticaje klimatskih činilaca na biljku. Najmoćnije agrotehničke mere u ovom smislu su optimalni rok setve, prilagođen sistem obrade i pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema đubrenja, sorte, optimalnog vegetacionog prostora za svaku biljku, kvalitetno i blagovremeno izvođenje mera nege tokom vegetacije, zaštita od štetočina, korova i bolesti, itd. Prema našim istraživanjima, ukoliko se primenjuje potpuna agrotehnika strnih žita, uticaj godine se može korigovati za 10-20%.

Opširnije...
NEZAMENLJIVA PROTEINSKA KOMPONENTA KISELIH ZEMLJIŠTA U PROIZVODNJI JEFTINE STOČNE HRANE

NS SORTA CRVENE DETELINE - UNA

Dr Sanja Vasiljević, dr Đura Karagić, dipl. inž. master Dalibor Živanov
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Nov Sad

Saglasno savremenim trendovima održive i organske poljoprivrede zadnjih nekoliko godina, kako u svetu tako i kod nas, crvena detelina opet dobija na značaju, naročito kao komponenta travno-detelinskih smeša. Stabilizaciji u proizvodnji crvene deteline naročito je doprinelo stvaranje poboljšanih i dugovečnijih sorti, rezistentnih prema bolestima, tolerantnih na visoku koncentraciju aluminijuma, visoke nutritivne vrednosti krme, kao i povećan značaj crvene deteline u plodosmeni i popravci fizičko-hemijskih osobina zemljišta

Opširnije...
PRED SETVU ULJANE REPICE

POREKLO I ZNAČAJ ULJANE REPICE

Poreklo uljane repice se veže za Evropu i Aziju. Prema literaturnim podacima, pre 5,5 hiljada godina bila je poznata u srednjoj i severnoj Evropi, a pre 4 hiljade godina u Kini. Stari Grci i Rimljani koristili su ulje repice za osvetljavanje.

Opširnije...
SESVanderHave: SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O START’UP-U

Start’Up je naziv proizvoda dobijen primenom specijalne tehnologije dorade semena šećerne repe (prajming) koju SESVanderHave već nekoliko godina uspešno primenjuje u svom doradnom centru u Belgiji.

Opširnije...
:: Ratarstvo :: SESVanderHave: SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O START’UP-U ::