suncokret

Ratarstvo

MERE ZA POVEĆANJA PRINOSA TRAVNE MASE
NA TRAVNIM POVRŠINAMA

Prirodne travne površine se u Vojvodini nalaze na manje plodnim zemljištima. Prinosi u sadašnje vreme na vojvođanskim livadama i pašnjacima su daleko ispod prinosa koji su nekad ostvarivani. Produktivnost travnih površina, planskim iskorišćavanjem i primenom agrotehničkih mera, moguće je povećati višestruko, gde bi prinos na travnjacima sa boljim botaničkim potencijalom dostigao proizvodnje sena od 8,0 t/ha.

Naši prirodni travnjaci su izloženi ekstenzivnom načinu gazdovanja. Pri ekstenzivnom načinu gazdovanja travnjacima, odvijaju se procesi degradacije prirodnih travnih površina, opada mu produktivnost i kvalitet.

Da bi se unapredila proizvodnja stočne hrane na travnjacima, potrebno je izvoditi mere koje povećavaju prinos i kvalitet travne mase. Sve ove mere koje izvode na travnim površinama, s obzirom na način primene, delovanje i efekata na travnjacima, mogu se grupisati u dve grupe: tehničke i agrotehničke mere. One se mogu izvoditi samostalno ili u kombinaciji, u zavisnosti od potreba na terenu. Tehničkie mere su: odvodnjavanje, navodnjavanje, ravnanja, čišćenje kamena, krčenje i vađenje panjeva. U agrotehničke mere se ubrajaju: đubrenje, obrađivanje travnjaka, podsejavanje, uništavanje korova i biološka melioracija. S obzirom na način primene određenih mera na travnjacima, za unapređenje proizvodnje postoje dva osnovna postupka intenzifikacije travnjaka i to: Melioracija prirodnih travnih površina ili površinske mere popravke prirodnih travnjaka i zasnivanje sejanih travnjaka ili osnovna popravka travnjaka. Melioracije prirodnih travnjaka je popravka postojećeg travnog pokrivača, bez razoravanja ili uništavanja, primenom određenih agrotehničkih mera:

Ravnanje i drljanje travnjaka, površine za melioraciju, uništavanje korova, podsejavanje, đubrenje, plansko kombinovano iskorišćavanje travnjaka

Ove mere imaju veliki značaj za jer se sa manjim ulaganjem značajno povećava prinos i kvalitet travne mase sa prirodnih travnjaka. Svakako od velikog značaja je primena agrotehničkih mera. Od svih načina primene agrotehničkih mera nema boljeg načina, s kojim bi se na tako jednostavan način i tako jednostavnim sredstvima i sa najvećom sigurnošću povećali prinosi na travnjacima, kao sa primenom mineralnih đubriva. Đubrenje prirodnih travnjaka utiče na. povećanje prinosa, kvalitet krme i na smanjenje korova na travnim površinama. Primena đubrenja u velikoj meri zavisi od rezultata hemijske analize zemljišta, koje je neophodno uraditi kako bi se utvrdio hemijski sastav i produktivna vrednost zemljišta. Đubrenje prirodnih travnjaka može se izvoditi organskim i neorganskim đubrivima.

Pored đubrenja od velike važnosti predstavlja i mera borbe protiv korova. Način suzbijanja korova na travnjacima može se usmeriti u tri pravca i to: preventivne mere (uništavanje korova na sporednim površinama), mere podsticanja korisnih trava i leptirnjača (pravilno iskorišćavanja ispaše i kosidbe) i uništavanje korovskih biljaka (mehaničkim, biološkim i hemijskim sredstvima). Od mera površinskog obrađivanja travnjaka pomenućemo sledeće radnje: drljanje (lakim drljačama), frezovanje (rastresanje i aeriranje) površinskog dela zemljišta, tanjiranje (se izvodi oprezno i kad i drljanje) i valjanje travnjaka (tipom zupčastih valjaka).

Primenom planskog iskorišćavanja i negovanja travnjaka popravio bi se i očuvao floristički sastav, produktivna vrednost i kvalitet travne mase i stvorila bolja osnova za veću proizvodnju kvalitetne kabaste hrane, a time i unapređenja stočarstva.

Značaj unapređenja ove oblasti biljne proizvodnje prepoznao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i u poslednje dve godine ulaže ne mala sredstva i  u saradnji sa stručnim službama pokušava da pokrene pitanje uređenja travnih površina, i unapređenja prinosa,  pa su s tim ciljem urađene hemijske analize zemljišta i dodeljivana veštačka đubriva lokalnim samoupravama za prihranjivanje travnih površina. Međutim, pored ovih učinjenih napora sekretarijata i stručnih službi, za očekivati je od lokalni samouprava da naprave planove sprovođenja drugih agrotehničkih mera i planova iskorišćavanja ovih površina. Sve ove mer izuzetno bi značajno doprinele povećanju krmne baze kao dobre osnove za unapređivanje stočarstva.


Autor: Mr Zoran Novaković, PSS poljoprivredna stanica, Novi Sad
Izvor: Agropartner

:: Ratarstvo :: MERE ZA POVEĆANJA PRINOSA TRAVNE MASE<br /> NA TRAVNIM POVRŠINAMA ::