suncokret

REKORDERI

Mladen Milanović iz Kukujevaca:
LJUBITELJ ŠEĆERNE REPE I REKORDA


U proizvodnji šećerne repe sa sortom Kundera, Mladen Milanović je prošle godine ostvario prinos od fantastičnih 57 tona po jutru plative repe, sa digestijom od 15,5 odsto. 

Uoči priprema za setvu šećerne repe, posetili smo gazdinstvo Mladena Milanovića iz Kukujevaca, marljivog poljoprivrednika i ljubitelja „kraljice“ ratarstva, koji je u proizvodnoj 2016. godini ostvario rekordne prinose u proizvodnji šećerne repe sa sortom Kundera kompanije Strube.

Koliko zemlje radite ukupno i koja Vam je setvena struktura?

- Ove godine sam malo povećao zasejane površine i sada radim oko 40 jutara. Mojih je šest jutara, a sve ostalo je zakup. Sejaću šećernu repu na 10 jutara, planiram oko 20 jutara soje i šest jutara pšenice i četiri jutra kukuruza.

Kakav ste to zadivljujući prinos postigli u proizvodnji repe?

- Prošle godine sam sejao šećernu repu kompanije Strube, konkretno sortu Kundera, na površini od 5,5 jutara. Prinos je bio 57 tona po jutru plative repe, što je zaista fantastičan rezultat, a digestija je bila 15,5 odsto. Repu sam predao preko firme Kubota, sa kojom već neko vreme radim u kooperaciji.

Koju ste primenili agrotehniku za ovaj rekordni prinos?

- Predkultura za repu je bila soja. Zaorao sam 300 kilograma po jutru NPK 12:16:24. Posejao sam repu u martu, u optimalnom roku. Od zaštite uradio sam tri tretmana protiv širokolisnih korova, a dva puta protiv uskolisnih korova i četiri puta sam radio zaštitu od bolesti. Izvršio sam i prihranu sa KAN-om sa 150 kilograma po jutru. Jedino sam u početku malo imao problema sa kukuruznom pipom ali sam i to rešio. Za repu zimsko oranje sam uradio na dubini od minimum 35 cm.

Da li ste sejali i druge sorte šećerne repe?

- Sejao sam i sorte kompanije Syngenta. I sa njihovim sortama sam imao dobar prinos od 42 tone po jutru plative repe, ali ipak Kundera je bila nedostižna sa 57 tona.

Koje ćete sorte sejati ove godine?

- Svakako sorte kompanije Strube, Kunderu obavezno. Možda još budem probao i sa nekom drugom kompanijom, ali Strube semena će bti zatupljen na najvećim površinama.

Jeste li ste posebno posvećeni proizvodnji slatkog korena?

- Proizvodnjom šećerne repe bavim se već 20 godina, jer to je veoma profitabilna kultura. Najviše se može trenutno izvući iz duvana i iz šećerne repe. Naročito volim šećernu repu, i da imam 100 jutara, bez problema bih radio svih 100 jutara repu.


Mladen Milanović

S kakvom mehanizacijom radite?

- Što se tiče mehanizacije planiram sad nešto da kupim, a imam traktor IMT 577, kao i sve neophodne priključne mašine.

U okviru gazdinstva ne držim stoku već nešto samo isključivo za sebe.

Sa 40 jutara, četvoročlano gazdinstvo kao što je Vaše, koje se ne bavi, na primer, i stočarstvom, da li može da živi samo od ratarenja?

- Prošle godine sam imao 30 jutara a ove godine sam proširio na 40, ali mislim da ni to nije dovoljno. Preskupi su zakupi kod nas, a neophodno je imati puno zemlje u ratarskoj proizvodnji da bi se ostvario pristojan prihod i da čovek može da živi. Neki optimum bi mi bio oko 100 jutara. Treba obnavljati i mehanizaciju tako da se to ne može sa 40 jutara. A od tih 100 jutra sigurno bi bilo 30 jutara pod repom, jer ja sa repom posebno volim da radim. To je jedina kultura zbog koje sam svaki dan na njivi, da je pratim kako napreduje i da vidim šta joj treba – kaže Mladen Milanović, zaljubljenik u proizvodnji slatkog korena.

Inače, Mladenu u kući podršku pružaju supruga Mirjana, sin Srđan i majka Ana.

D. Ćosić

:: Rekorderi :: Mladen Milanović iz Kukujevaca:<br />LJUBITELJ ŠEĆERNE REPE I REKORDA ::