suncokret

Arhiva - Reportaže iz Evropske unije

Bayer CropScience: FOKUS NA BUDUĆE TEHNOLOGIJE

Na svetskoj konferenciji za medije u Monhajmu kompanija Bayer CropScience najavila snažan strateški razvoj do 2018. godine - Kompanija Bayer CropScience će svojim ekspanzivnim biotehnološkim poslovanjem i poslovanjem na semenu do 2018. godine investirati 3,5 milijarde evra - Cilj kompanije je da postane prvi izbor svakog poljoprivrednika kao partner širom sveta i da ponudi inovativne i održive solucije duž čitavog procesa, od setve do žetve

Kompanija Bayer CropScience organizovala je, 17. septembra, godišnju konferenciju za novinare u nemačkom gradu Monhajmu, gde je i sedište kompanije, na kojoj je pored stotinak medijskih kuća iz celog sveta, sa svih kontinenata, učestvovao i Sremski poljoprivrednik, kao jedini regionalni list iz Republike Srbije. Ovo je, nesumnjivo, samo još jedna potvrda da je dugogodišnja saradnja našeg lista i kompanije Bayer CropScience na zavidnom nivou. Priznanje našoj kući sa pozivom na ovako značajnu pres konferenciju daje nam podstrek za dalju još produbljeniju i plodotvorniju saradnju. Inače, Srbiju su na godišnjoj konferenciji kompanije Bayer CropScience pored, naravno organizatora iz kompanije Bayer iz Beograda, predstavljali firma Mediacom, kao strateški partner u marketingu kompanije Bayer u Srbiji, i urednici i novinari TV B-92, TV Jesenjin, Poljoprivrednika, Poljoprivrednog lista i, kao što rekosmo, našeg Sremskog poljoprivrednika.

Pres konferencija kompanije Bayer CropScience u Monhajmu

U Monhajmu, i uopšte naš boravak u Nemačkoj, bio je besprekorno organizovan. Uostalom, poznato je da su Nemci i nemačko poslovanje sinonim za dobru organizaciju. U Monhajmu naša medijska ekipa iz Srbije imala je mogućnost da sazna nešto više o globalnoj poljoprivrednoj ekonomiji i kompaniji Bayer CropScience, što vam ovom prilikom i prenosimo.

- Bayer CropScience naglašava ekspanziju biotehnološkog poslovanja i poslovanja na semenu sa investicijama od oko 3,5 milijarde evra do 2018. godine i to: prodaju u vrednosti od 1,4 milijarde evra zaključno sa godinom 2018. godine kompanije BioScience, licencirane ugovore biotehnologije koji potenciraju poslovanje sa dobiti od 500 miliona evra i prodajni potencijali novih prinosa sa zaštićenim aktivnostima treba da narastu do prihoda od 1,25 milijarde evra - bile su uvodne reči Prof. dr Fridriha Beršauera, predsedavajućeg borda direktora kompanije Bayer CropScience na godišnjoj pres konferenciji kompanije.

Prof. dr Fridrih Beršauer

- Bayer CropScience naglašava ekstenziju poslovanja na polju biotehnologija i semena. Prateći 2008. godinu, kompanija nastavlja svoju strategiju razvoja, naglašavajući sistematičnost u razvoju svojih poslovanja na polju semena i poslovanja sa novim metodama oplemenjivanja biljaka u nastupajućim godinama. Intencija je da se utrostruči prodaja u segmentu poslovanja kompanije BioScience na otprilike 1,4 milijarde evra do 2018. godine. U ovom kontekstu kompanija planira da investira sumu od 3,5 milijarde evra u istraživanje i infrastrukturu za svoje biotehnologije i poslovanje sa semenom i to od danas pa do 2018. godine. Ova suma ne sadrži moguća nova saznanja.

Detalj iz laboratorije BioScience

Prema rečima gospodina Beršauera, cilj kompanije je da postane prvi izbor svakog poljoprivrednika kao partner širom sveta i da ponudi "inovativne i održive solucije duž čitavog procesa, od setve do žetve". Vodeći računa o ovoj činjenici, kompanija Bayer CropScience traži buduće pojačavanje svoje uloge kao vodećeg snabdevača inovativnom tehnologijama u svim poljima poslovanja, od razvoja strategije, i povećanja održivosti poslovanja u rapidno brzom razvoju tržišta. Strategija razvoja zasniva se na tri elementa: hemijska zaštita useva, novim metodama oplemenjivanja biljaka i visoko kvalitetnom semenu. Razvijamo se od klasičnog snabdevača sredstvima za zaštitu useva do snabdevača integrativnih mogućnosti za poljoprivrednike koji vode računa ne samo o proizvodima već i o tehnologijama i uslugama, takođe.

Rad na oplemenjivanju biljaka
MODERNO OPLEMENJIVANJE BILJAKA
VAŽNO ZA GLOBALNU POLJOPRIVREDU

Naš cilj je da poslovna jedinica BioScience ima rast koji je duplo brži od rasta tržišta u narednih nekoliko godina

O odlučnosti kompanije Bayer CropScience da proširi svoj bioscinece biznis inovativnim rešenjima za poljoprivrednike, govorio je član Izvršnog komiteta Bayer CropScience i direktor sektora BioScience dr Joakim Šnajder. On je slikovito opisao ulogu oplemenjivanja biljaka danas.
 
Dr Joakim Šnajder
- U dinamičnom i ubrzanom svetu elektronike biljke se čine prastarim, kao da se hiljadama godina nisu menjale. Ali, taj utisak je varljiv. Samo u segmentu BioScience kompanije Bayer oko 1.000 naučnika i odgajivači širom sveta proučavaju gajene biljke i pokušavaju da ih unaprede. Oni samo nastavljaju tradiciju koja postoji već milenijumima. Ljudi se bave odabirom i selekcijom biljaka od kada su im postale glavni izvor hrane, biljke su osnova hrane koju jedemo i čovečanstvo se ne bi razvijalo i ne bi opstalo bez njih. Međutim, gajene biljke su se mnogo promenile u odnosu na svoje divlje pretke i danas ne bi mogle da opstanu bez ljudske nege. Stalni napori moraju da se ulažu u zaštitu bilja i prilagođavanje promenjenim uslovima. Zato je moderno oplemenjivanje biljaka posebno važno u globalnoj poljoprivrednoj proizvodnji a takođe i za Bayer CropScience. Mi koristimo pun spektar mogućnosti koje pruža moderna nauka, da bismo ostvarili zaštitu useva od bolesti, štetočina i korova, povećanje prinosa i poboljšanje osobina biljaka. Naše aktivnosti fokusirane su na četiri osnovna useva: pamuk, kanolu, pirinač i povrće, gde imamo visoku stopu rasta i snažnu poziciju u ovim sektorima širom sveta. Na primer, promet naše najprodavanije biljke kanole - tipa uljane repice koja se gaji u Severnoj Americi, raste po stopi većoj od 20 odsto godišnje. Kod pamuka, najznačajnije tekstilne biljke u svetu, a drugog useva po značaju za ovu kompaniju, Bayer CropScience je podigao promet u poslednjih nekoliko godina u proseku za 25 odsto. Naš cilj je da poslovna jedinica BioScience ima rast koji je duplo brži od rasta tržišta u narednih nekoliko godina. Uprkos globalnoj ekonomskoj krizi ovaj sektor zabeležio je u prvih šest meseci ove godine rast od 17 odsto. Ovaj rast je delom rezultat naših znatnih ulaganja u istraživanja i razvoj, investicija u objekte i akvizicije. Naš investicioni budžet iznosi 27 odsto od prodaje, jedan od najvećih (najvelikodušnijih) u globalnoj poljoprivrednoj industriji. I dalje ćemo nastaviti da investiramo u proširenje poslovanja i širiti mrežu naših istraživačkih lokacija. Ove godine nastavili smo napore da proširimo saradnju i zaključili smo deset novih velikih istraživačkih ugovora i nekoliko manjih. Na primer, kompanija Bayer CropScience od jula sarađuje sa jednim od vodećih poljoprivrednih istraživačkih instituta na razvoju novih sorti pšenice. Trenutno se radi na 56 istraživačkih projekata, na šest biljnih vrsta - rekao je dr Šnajder.

Kompanija Bayer CropScience veruje da je veoma dobro pozicionirana kao globalni lider na polju klasičnih sredstava za zaštitu useva. U ovom segmentu kompanija je odredila kao svoj cilj da se na tržištu, između 2008. i 2012. godine, pojavi sa još 10 novih aktivnih supstanci za zaštitu useva koji bi sa kopmbinovanom prodajom trebalo da povećaju prodajne potencijale na 1,25 milijardi evra - prethodno je prodajni cilj bio oko jednu milijardu evra. Prateći uspeh insekticida spirotetramat i herbicida pirasulfotole u 2008. godini, kompanija pokušava da prede prvu prepreku i dobije zvanično odobrenje za novi herbicid. Tri fungicida - fluropiram, biksafen i isotianil - trebalo bi da se pojave na tržištu u godinama 2010. i 2011. Dodatno, tri nova kandidata su u završnoj fazi razvoja.
Kompanija Bayer CropScience stekla je jaku poziciju širom sveta u segmentu naučnih tehnologija sa svojih četiri jezgra semena - uljana repica, pirinač, pamuk i povrće. Intencija je da se razvija na regionalnom nivou u sledećim godinama i da se uključuju dodatna semena. Cilj ovde, kao i sa ostalim semenima, je da se povećaju prinosi i da plantaže postanu otpornije na vremenske uslove. Istraživačke aktivnosti kompanije takode se fokusiraju na soju.
Kompanija Bayer CropScience trenutno investira oko 27% sume od prodaje u razvoj novih proizvoda - ova činjenica pozicionira nas kao lidere među kompanijama po intenzitetu razvoja. Gotovo 1.000 istraživača kompanije BioSceince i oglednih poljoprivrednika radi na 50 projekata.

Mesto na kojem je održana svetska konferencija za novinare

Istraživanja kompanije zaokružena su velikim brojem koorporativnih ugovora. Ove godine, potpisano je više od 10 ugovora sa institucijama i privatnim licima na segmentu istraživanja. Na primer, kompanija Bayer CropScience od jula meseca sarađuje sa jednim od vodećih poljoprivrednih istraživačkih instituta na razvoju nove varijante pšenice. Kompanija se, takođe, veoma uspešno razvija na polju globalne mreže istraživačkih lokacija - rekao je profesor Beršauer.

- U budućnosti želimo da ponudimo široku paletu proizvoda koja bi pokrivala oko jedne polovine kompletnog tržišta. Osnovni cilj poslovanja kompanije BioScience je da se razvija dvostruko brže u odnosu na tržište u sledećih nekoliko godina - rekao je dr Joakim Šnajder, član Izvršnog komiteta Bayer CropScience i direktor sektora BioScience.

- Planiran je porast prodaje od 452 miliona evra (u 2008. godini) na oko 1,4 milijardi evra 2018. godine. Kompanija Bayer CropScience teži da ponudi svoje solucije poljoprivrednicima širom sveta i to licenciranjem svojih tehnologija drugim kompanijama. Četiri ugovora koja su zaključena reprezentuju kumulativan potencijal za naplatu putem licenci i to u sumi od 500 miliona evra.

Prodaja koja se prilagođava kursu porasla je za 4,8%, odnosno u ciframa to je 3,972 miliona evra (prethodne godine - 3,782 miliona evra) u prvih šest meseci 2009. godine, bez obzira na prilično loše vremenske uslove u nekim od najvažnijih regiona. Prodaja u sektoru proizvoda za zaštitu porasla je za 4%, odnosno 3,274 miliona evra, za prvih šest meseci zbog sve veće potražnje za herbicidima i insekticidima. Porast prodaje u južnoj Americi, Evropi i Aziji bazira se na proizvodima koji imaju aktivne sastojke.

Segment zaštite životne sredine beleži stabilan razvoj sa prodajom od 336 miliona evra. Kompanija Bayer CropScience povećala je prodaju na 362 miliona evra - prema prodaji koja se prilagođava kursu to je porast od 18,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj porast prvenstveno se vidi na prodaji semena uljane repice na području južne Amerike.

Ekipa iz Srbije sa Prof. dr Fridrihom Beršauerom

Dobar razvoj u prvih šest meseci 2009. godine praćen je sa skromnim početkom trećeg kvartala. Niže prodajne cene pšenice i kukuruza, loši vremenski uslovi u Evropi i relativno kasan početak sezone u Argentini, kao i smanjeni zahtevi na području SAD, imali su uticaja na poslovanje kompanije.

Kompanija Bayer je globalna kompanija sa poslovanjem na polju zaštite zdravlja ljudi, ishrane i visoko razvijenih materijala. Kompanija Bayer CropScience, kao deo kompanije Bayer, sa godišnjom prodajom od 6,4 milijardi evra (2008 godina), jedna je od svetskih vodećih kompanija na polju sredstava za zaštitu, zaštita od štetočina, semenske robe i biotehnologija. Kompanija nudi široku paletu proizvoda i usluge svojim potrošačima. Kompanija Bayer CropScience ima više od 18.000 zaposlenih i posluje u više od 120 zemalja - rekao je dr Šnajder.

DORMAGEN - NAJVAŽNIJA PROIZVODNA LOKACIJA KOMPANIJE Bayer CropScience

Dormagen je najveća proizvodna lokacija na svetu kompanije Bayer CropScience i deo internacionalne mreže koja sadrži oko 40 proizvodnih i formulacijskih postrojenja. Aproksimativno 1.000 zaposlenih na ovim lokacijama proizvodi velik broj aktivnih sastojaka i intermedija za herbicide, insekticide, fungicide i sredstva za gnojenje semena.

- Kompanija Bayer CropScience investirala je oko 110 miliona evra u Dormagen u proteklih pet godina - objasnio je menadžer lokacije kompanije Bayer CropScience, dr Uwe Stelzer.

- Lokacija Dormagen kompanije Bayer CropScience sadrži šest objekata, dva multifunkcionalna postrojenja i formulacijska postrojenja gde se proizvode aktivni sastojci za sredstava za zaštitu bilja i multifunkcionalana postrojenja specijalizovana za razvoj procesa proizvodnje. Sva ova postrojenja kompanije Bayer CropScience su poslednja dostignuća u svojoj oblasti. Sigurnost naših postrojenja - a samim tim i sigurnost naših zaposlenih i komšiluka - naš je najvažniji prioritet.

Novi aktivni sastojci "Made in Dormagen"
Poljoprivrednici širom sveta koriste proizvode "Made in Dormagen". Poslednja hit supstanca je spirotetramat koji kontroliše larve insekata, koji se na internacionalnom tržištu prodaje po imenom Movento. Ili pirosulfotol, inovativni herbicid za efektivnu kontrolu korova na ceralijama, koji se koristi u severnoj Americi. Pirodulfotol je prva supstanca koja koristi novi mehanizam aktivne supstance koja se naziva HPPD inhibitor, i obezbeđuje trostruku zaštitu od korova. Ovaj način rada aktivne supstance razvijen je u kompaniji Bayer CropScience i to povremenim prekidima trostrukog cirkularnog procesa tokom faza rasta ceralija. Osoblje u Dormagenu je veoma ponosno na najnoviju aktivnu supstancu stvorenu u sektoru istraživanja i razvoja kompanije Bayer CropScience: fungicidne aktivne supstance isotianil, biksafen i fluropiram kao i herbicid indaziflam.

30 miliona evra za poboljšanje proizvodnje fungicida
Kompanija Bayer CropScience planira da investira sumu od 30 miliona evra u sledeće dve godine da bi poboljšala proizvodne kapacitete za aktivnu supstancu protiokonozol. Ova moderna aktivna supstanca širom sveta poznata je pod imenom Input, Proline i Prosaro. Protikonzol registrovan je u više od 40 zemalja za korišćenje kod ceralija, uljane repice i soje.

Protikonzol ima visok nivo kontinuirane aktivnosti protiv širokog spektra biljnih bolesti koje su izazvane gljivicama. Ova supstanca takođe inhibira formiranje miotoksina. U 2008. godini fungicidi bazirani na protikonzolu globalno su prodavani u sumi od 246 miliona evra, što ih postavlja među deset najvažnijih proizvoda kompanije Bayer CropScience.

Razvoj procesa optimalizuje proizvodnju
VZ multinamensko postrojenje u Dormagenu je središte globalnog procesa razvoja sredstava za zaštitu kompanije Bayer CropScience. Aproksimativno 200 zaposlenih ovde radi u pet smena. Tajna uspeha ovog postrojenja je u kombinovanju razvoja procesa i proizvodnje pod jednim krovom. Ovo omogućava optimizaciju procesa i obezbeđuje najbolju moguću ekspolataciju ove sinergije. Kao dodatak 12 laboratorija za razvoj i analizu, VZ multinamensko postrojenje takođe sadrži i visoko automatizovani proizvodni sistem, koji eksperti kompanije Bayer CropScience koriste za simulaciju proizvodnje.

140 hemikalija jednog snabdevača
MZT multiproizvodno postrojenje prošlo je proces napredovanja tokom godina, odnosno od konstrukcije prve zgrade 1962. godine; dva dodatna postrojenja izgrađena su 1994. i 2008. godine. Danas, više od 150 zaposlenih - veoma dobro obučenih za rukovanje sa više od 140 različitih hemikalija - proizvode nekoliko hiljada tona aktivnih supstanci i intermedija u postrojenju svake godine. Posao je organizovan u sistemu pet smena tokom godina. Postrojenje, takođe, sadrži svoje postrojenje za tretman otpadnih voda i farmu sa četiri tanka - rekao je dr Stelzer.

Detalj iz Dormagen-a

Autor: Dragan Ćosić
Izvor: "Sremski poljoprivrednik" br. 59, 30. septembar 2009.

:: Arhiva: Reportaže iz EU :: Bayer CropScience: FOKUS NA BUDUĆE TEHNOLOGIJE ::