suncokret

Arhiva - Reportaže iz Evropske unije

Na studijskom putovanju u Češkoj Republici: U OPLEMENJIVANJU I SELEKCIJI LIMAGRAIN EVROPSKI LIDER STRNIH ŽITA

U Češkoj Limagrain ima dva glavna pravca u selekciji i oplemenjivanju: to su sorte koje su veoma rane ili rane, a druga grupa su srednje kasne i kasne sorte, zato je kompanija u stanju da ponudi sorte od severa ka jugu i od zapada ka istoku za sve oblasti proizvodnje pšenice, čime je ova kuća sa najboljom genetikom u ovom trenutku zauzela vodeću evropsku poziciju sa strnim žitima - Od ozimih ječmova sorta Casanova će biti razvijena u Srbiji kao sladarski pivarskl ječam - Nakon velike oluje u Češkoj od pšenica jedino su Beduin, Apache, Altigo i Jindra prošli bez poleganja - Arlequin u Srbiji pokazao odlične rezultate i preneo interesovanje u Češku - Jindra nema plamenjače po listovima i u testovima ovo je bila jedna od najzdravijih sorti - Nikol dobra pekarska sorta - U Češkoj za jednu tonu prinosa se primenjuje 26 kilograma azota, a normalan prinos sa, recimo, Apache-om je preko 8 tona po hektaru

Zahvaljujući kompaniji Limagrain d.o.o. iz Novog Sada, uz TV B-92, bili smo u prilici da kao jedini štampani medij iz Srbije zajedno sa poljoprivrednicima, agronomima, zaštitarima i trgovcima boravimo na studijskom putovanju u Čekoj Republici, na danima polja kompanije Limagrain u Hrudimu.

Naravno, do Hrudima se stiže preko Mađarske i Slovačke, te smo imaii pregršt lepih boravaka na ovom napornom, ali sadržajnom četvorodnevnom putu, boraveći u Bratislavi i Pragu.

Detalj sa dana polja u Hrudimu

Češka je, proporcionalno gledano, jedan od najvećih izvoznika žita u Evropi. U Češkoi na raznim tipovima zemljišta, koje po plodnosti varira od ravne Moravije do brdovite Bohemije, se seje oko 800.000 hektara pšenice, što je duplo više nego u Srbiji i oko 300.000 hektara pivarskog ječma, pa nije ni čudo što se sedište selekcije žita nalazi upravo tamo, gde je i na danima polja okupljeno najbolje što može da se vidi.

Pre par godina u Evropi se spojilo više nacionalnih kompanija za selekciju u jednu zajedničku, među kojima je najpoznatiji engleski Nickerson, koju predvodi kompanija Limagrain iz Francuske, sa ciljem da napravi najbolju pšenicu i, uopšte, cerealije. U pet zemalja pominje se 3.000 linija i bezbroj njihovih varijanti, a na ovom Danu polja je izložen deo nastale selekcije.

Predstavljeno je od ranih do kasnih sorti, proizvedenih za sve uslove gajenja, za različite tipove zemljišta i različite prinose i kvalitet. Mnoga od ovih imena za sada nama su nepoznata, kao na primer Anduril, koji ima neverovatno krupno zrno, a zapremina jednog litra ove pšenice je 796 grama i to zrna A klase. Zrno je dobro naliveno i krupno. Ima još jedna sorta koja je izašla ove godine.

To je Preciosa koja ima bolji hektolitar i iznosi 809 grama. Može da se da generalna ocena da su sve sorte izrazito dugačkog klasa, ima preko 12 klasića i više. Apache koji je kod nas sve poznatiji i na našim njivama sve zastupljeniji, po visokom hektolitru ovde je u odnosu na druge sorte čak i nešto sitniji.
Sve sorte su specijalizovane za nešto a, naravno; poljoprivrednik odlučuje šta želi: da li visok prinos, da li bolji kvalitet? Prinosi kod manje kvalitetnih sorti idu do 9 tona po hektaru. Inače, prosečan prinos je na nivou cele zemlje je nešto ispod 5 tona.

Važno je videti svojim očima

Sorta Beduin bi sigurno bila interesantna našim ratarima u Subotici koja je napravljena za peščano tlo i sušne uslove, ali ima nešto manje prinose. Nikol je napravljena da da maksimum i to sa hektolitrom od 786 gr.

Bilo je i pšenica koje itekako znače nešto i kod nas. Apache je sorta stara 12 godina i ona je za brzinu razvoja novih sorti u Limagrain-u već stara. Međutim Apache je i dalje pšenica koja se najviše gaji u Evropi. Otkako se pojavila kod nas u odnosu na naše uobičajene sorte predstavlja pravi hit.

Vrlo retko smo videli u Češkoj da je pšenica polegla. Tamo se prvo poštuju norme đubrenja, a manje-više se sva pšenica tretira sa regulatorima rasta. Ostaje pitanje: kada ćemo ih videti kod nas?

U pitanju su moderne sorte i od tri dve treba da izađu ove godine iz registracije, a to su Altigo i Nikol, sorte jako krupnog zrna, dobrog kvaliteta i verujemo da će i one početi da zauzimaju značajna mesta kao što je to Apache već zauzeo, a Arlequin tek se pozicionira.

Po češkom zakonu sav ječam, odnosno svo pivo koje se napravi od tog ječma i koje se deklariše kao češko pivo, mora da bude baš od sorti koje se proizvode u Hrubčicama. U Srbiji će uskoro morati da se uvedu novi standardi kvaliteta, novi standardi prinosa pšenice a tada će morati da dođu i nove sorte.

 PITANJA DIREKTORU


Da li je Evropska sortna lista priznata u Češkoj?
Evropska sortna lista je priznata u Češkoj i Slovačkoj, ali LG je orijentisan da i pored toga pšenice koje ovde prodaje stavlja da budu registrovane kroz češke zvanične oglede jer je to onda mnogo bolja referenca za samu prodaju. Tri godine se ispituje sorta ovde i to daje veliku sigurnost proizvođačima a i dobru polaznu osnovu sa rezultatima ogleda i sve ono što se podrazumeva: ogledi, prinos, bolesti, kvalitet, poleganje i sve što obuhvata zvanično testiranje.

Da li to u Mađarskoj i Rumuniji mora proći kroz državnu komisiju, odnosno priznavanja?
Nezavisno od toga mi insistiramo da radimo registraciju da bi ljudi bili u potpunosti sigurni i uvereni da je to prilagođeno tržištu. Moram da kažem da u svakoj zemlji kao Srbija, Rumunija, Bugarska, Češka, LG ima svoja testiranja i u ovom trenutku imamo 8 novih sorti u testiranju pre registracionih ogleda. To je mreža testova kompanije LG koja se radi u Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji i prvi put u Srbiji ove godine. Imamo mnogo sorti u ogledima kako bi mogli da nađemo najboljeg kandidata za buduću uspešnu sortu.

Pavel Kutmon, direktor Limagrain-a za centralnu Evropu

Recite nam nešto više o ozimim ječmovima i da li će ih biti u Srbiji?
Sorta Kazanova koja se ovde nalazi je francuska selekcija. To je dvoredi pivarski ječam koji je preporučen u Francuskoj od grupe sladara i pivara. Sorta se nalazi u grupi velikih industrijskih ogleda tako da će biti dobra za industrijsku primenu, a takođe će biti razvijena u Srbiji kao sladarski pivarski ječam. Vidimo da ima lep klas, lepo zrno i da je ovo ranija sorta. Ona je registrovana u Francuskoj a u zvaničnim ogledima je u Češkoj, Slovačkoj, Srbiji, Rumuniji, Bugarskoj a komercijalno se razvija u Mađarskoj. Očekujemo od ove sorte da bude veoma uspešna u pravljenju ječmenog slada. Teško je reći koliki je procenat proteina jer to zavisi od same godine, vremena, zemljišta, farmera i uslova proizvodnje. Pivare zahtevaju od 9,5 do 12% sadržaj proteina.

Sorta Graciosa je dvoreda mnogo ranija sorta, ima veoma lep klas i zrno i daje veoma dobar prinos i dobro prezimljava.

Sorta Gerlaks je šestoredi ječam koji je u zvaničnim ogledima u Srbiji, Rumuniji, Bugarskoj. Registruje se i razvija u Slovačkoj, Češkoj i on je takođe jedna dobra sorta. Ova sorta je u zvaničnim ogledima i u Ukrajini i u tim uslovima pokazuje jako dobro prezimljavanje - rekao je Pavel Kutmon.

POZDRAVNE REČI DOMAĆINA

Pozdravljajući goste iz Srbije na Danu polja u Hrudimu, Pavel Kutmon, generalni direktor kompanije Limagrain za centralnu Evropu je rekao:
- Dobrodošli u Češku Republiku, dobrodošli u Hrudim. Veoma nam je drago što ste ovde, jer je danas prvi dan otvaranja jednog od najvećih dana polja u Češkoj Republici, gde možete videti najbitnije sorte koje se seju i prodaju u Češkoj. Ovde možete videti sve počevši od ozimog, jarog ječma, preko pšenice i uljane repice. Prošle godine ovde je bilo 2.000 ljudi, tako da je ovaj Dan polja veoma popularan.

O STRUKTURNOJ ORGANIZACIJI LIMAGRAIN-a

Ukratko ću predstaviti našu strukturnu organizaciju strnih žita u Limagrainu (LG).

LG je kompanija koja ima više važnih kultura, a to su kukuruz, pšenica, uljana repica, suncokret, ječam - to je pet glavnih useva. Takođe, imamo i grašak i lan. Što se tiče samih strnih žita LG je lider u Evropi u oplemenjivanju i selekciji, Što se tiče selekcije ozime pšenice LG ima 4 selekciona centra u Evropi. Ako bi krenuli od zapadnog ka istočnom delu Evrope prvi takav centar je u Velikoj Britaniji i odatle potiču sorte koje se koriste u Engleskoj i u severozapadnom delu Evrope.

Ogled Apache-a
Drugi je u Nemačkoj, a sorte koje tamo nastaju se uglavnom koriste za Nemačku, Češku, Poljsku, skandinavske i baltičke zemlje, kao što su Litvanija i Estonija, ali takođe i za Ukrajinu i Rusiju.

Altigo
Treća je u Francuskoj i te sorte se koriste za južne delove Evrope - Francuska, Španija, Italija a, takođe, za Srbiju, Rumuniju i Bugarsku. Takođe u Češkoj i Slovačkoj mogu da se nađu veoma rane sorte koje testiramo u južnim delovima Ukrajine i Rusije i po svemu sudeći te sorte su veoma prilagođene za nešto suvlje uslove proizvodnje sa manje padavina.

Ozima pšenica Jindra
Četvrta oplemenjivačka stanica, odnosno program, je lociran ovde u Češkoj Republici i on se nalazi u srednjoj Moraviji, u Hrubčicama. Tu imamo neka dva glavna pravca u selekciji i oplemenjivanju. To su sorte koje su veoma rane ili rane, a druga grupa jesu srednje kasne i kasne sorte. Praktično ta četiri pravca koja dolaze iz Hrubčica mogu da se koriste u svim delovima Evrope. Sva ta četiri programa zajedno su najveći istraživački potencijal u Evropi u ovom trenutku i iz tih razloga LG je u stanju da ponudi sorte od severa ka jugu i od zapada ka istoku, za sve oblasti proizvodnje pšenice. To je jedan od razloga zašto smo broj jedan kuća sa strnim žitima u Evropi: velika genetička baza koja stoji iza tog programa i u tim programima se razmenjuje genetički materijal koji potiče iz različitih uslova proizvodnje. Kao nadogradnja toga imamo jako veliki broj ogleda za ispitivanje, proverava se na mnogo lokacija što nam daje jako dobru sliku gde koje sorte mogu da prođu i zato možemo da ponudimo najbolju genetiku u ovom trenutku.

Ozimi ječam Casanova
Što se tiče ozimih žita tu smo orijentisani na visoko kvalitetne sorte pšenice, odnosno za dobre mlinsko-pekarske osobine, ali takođe imamo posebna program žita sa jako visokim prinosima koje su namenjene stočnoj ishrani. Arlequin je u samom početku razvoja u Češkoj. Kada smo videli dobre rezultate u Srbiji i u drugim zemljama odlučili smo da krenemo sa Arlequin-om i u ovde Češkoj Republici.

Imamo jedan veoma značajan i uspešan program selekcije jarih ječmova i zbog toga je LG takođe jedan od lidera jarog ječma u Evropi. Imamo tri oplemenjivačka i selekcionerska programa - jedan je u Engleskoj, drugi u Holandiji, a treći je u ovde u Češkoj. Iz ta tri programa možemo da ponudimo sorte različitih kvalitativnih svojstava. Što se tiče našeg jarog ječma tu vedrimo i oblačimo pivarske industrije, a one određuju koje će sorte moći da idu, a koje ne. Mi selekcionišemo one sorte koje će biti prihvaćene od velikih kompanija kao što je Haineken, Interbrew, a takođe i naše lokalne češke pivare. Ono što je za njih naročito važno je robna marka. Češko pivo i ta robna marka je u EU registrovana pre dve godine i za to pivo se koriste specifične sorte i veoma smo ponosni što LG zauzima veliki deo tog tržišta sa svojim ječmom.

O KOLIČINAMA PROIZVODNJE I TRŽIŠTU

Što se tiče količine proizvodnje imamo oko 830-840.000 hektara pod ozimom pšenicom, oko 330.000 uljane repice, 300.000 jarog ječma, ugrubo oko 110.000 hektara ozimog ječma - to su glavne kulture za nas. LG ima tržište od nekih 12-13% na nivou Češke što se tiče pšenice, a u jarom ječmu imamo oko 53% ukupnog tržišta. Pored rodnosti mi smo orijentisani takođe i na istraživanja u samom kvalitetu odnosno mlinsko-pekarskim karakteristikama i imamo jedan poseban naučno-istraživački program baš vezano za to. To su glavne karakteristike tržišta naše kompanije - rekao je u uvodnom izlaganju direktor Kutmon, dodajući sa ponosom da je LG veoma dobro ukorenjen na češkim njivama i da se upravo slavi 15 godina od LG Central Europe Cereales i 55 godina od početka selekcije u Hrubčicama.

Ekipa iz Srbije
Selekcionar Tomaš Novaček
O SORTAMA PŠENICE

- Ovo nije pravo lice svih sorti koje vidite ovde, korišćeno je mnogo reguIatora rasta. Prvo vidite nemačku sortu Beduin u trećoj godini zvaničnih ogleda u Češkoj. Beduin daje veoma visok prinos, a u ovom trenutku nemam pouzdanu informaciju o kvalitetu. Ova sorta je veoma zdrava, bez bolesti i nema problema sa poleganjem. Ako uporedim sa našim ogledima u Hrubčicama ona je viša za 15-20 cm od ovoga što vidite ovde. Pre nedelju dana smo imali dane polja u Hrubčicama, pre toga smo imali veliku oluju i jedino su Beduin, Apache, Altigo i Jindra bili bez poleganja.

Jindra je nova sorta pšenice sa kojom ide u komercijalno razvijanje, a registrovana je ove godine. Ima jako dobar kvalitet, hektolitarsku masu koja višu od 80 i veoma je zdrava sorta, bez bolesti. Ono što je karakteristično je da nema plamenjače po listovima i u našim testovima ovo je bila jedna od najzdravijih sorti. Što se tiče dužine vegetacije slična je Apache-u, možda dan ranija. Kvalitet glutena je stabilan kroz godine tako da ima nešto bolji kvalitet od Apache-a. U našim ogledima u Hrubčicama je bilo oko 700-760 klasova po kvadratnom metru. Što se tiče klijavosti na klasu ovo je jedna od najotpornijih sorti. Radili smo specijalni test o stabilnosti padajućeg broja. Držali smo mali uzorak zrna u vodi 40 sati i onda smo uporedili test pre i posle toga: razlika pre potapanja i posle je bila samo 13 sekundi. Ako to uporedimo sa nekim standardnim sortama razlika je oko 150.

Altigo je sorta koja dolazi iz francuskog selekcionog programa. Registrovana je u Francuskoj, a u Češkoj je u trećoj godini zvaničnih ogleda i sada treba da se registruje. Isto kao za Beduin nemamo sve rezultate o kvalitetu. Ova sorta je niska bez problema sa poleganjem, veoma je dobro bokorenje i ima oko 800 klasova po kvadratnom metru. Za naša istraživanja koristimo 400 zrna po kvadratnom metru, a u proizvodnji je to manje. Kod Altiga po hektaru se ide sa oko 200 kilograma, jer je seme jako krupno. Bokorenje je isto kao i kod sorte Apache.

Sorta Nikol je u drugoj godini zvaničnih ogleda i sada treba da izađe iz registracije. U Češkoj se vodi kao rana sorta, ima jako krupno zrno i masa 1.000 zrna je oko 50 grama. Normalno je da bude malo viša sorta, ali ovde je dva puta tretirana sa regulatorima. Dobra je pekarska sorta. Padajući broj glutena i proteina u ovim uslovima bi bio negde oko 240- 250. Sadržaj proteina zavisi od uslova proizvodnje, agrotehnike, primene đubriva, itd. U našim istraživačkim uslovima imamo između 13-14% proteina, ali mi koristimo visoke norme đubriva. Zdrava je sorta, ali preporučujemo da se ide tretman sa regulatorima rasta jer izgleda da je malo viša sorta, krupno je zrno i težak klas, pa da se ne rizikuje poleganje.

Akira je holandska selekcija i registrovana je u Slovačkoj ove godine. Tokom ispitivanja je pokazala jako visoke prinose u različitim regionima.
U ispitivanjima kvaliteta ona je u grupi 7 što odgovara češkoj A kvalitetnoj grupi. Veoma je zdrava sorta, bez bolesti. Dužina vegetacije je malo kasnija od Apache-a.

Apache je za češke uslove stara sorta, registrovan je 1999. godine, ali i pored toga što je 11 godina u proizvodnji ona je i dalje interesantna za sejanje. Za češke uslove ovo je veoma rana sorta sa dobrim kvalitetom. Registrovan je u B grupi kvaliteta i razlog za to su što je u tom sistemu ispitivanja korištene jako male količine đubriva. Svi farmeri znaju da ukoliko se primeni veća količina azota on prelazi u A klasu. Kod nas za jednu tonu prinosa računamo da je potrebno 26 kilograma azota - toliko se i primenjuje. U Hrubčicama u našim uslovima normalno je da imamo preko 8 tona po hektaru. Imamo određenu količinu azota ostalu od preduseva i u našim uslovima primenjujemo 150-160 kg azota. Sa toliko primenjenog azota imali smo padajući broj oko 300. Mi radimo predsetveno đubrenje, a farmeri ne toliko, jer sve zavisi od cene đubriva - rekao je Tomaš Novaček.
 
Tomaš Novaček, selekcionar Limagrain-a

 

Autor: Dragan Ćosić
Izvor: "Sremski poljoprivrednik" br. 77, 30. jun 2010.

:: Arhiva: Reportaže iz EU :: Na studijskom putovanju u Češkoj Republici: U OPLEMENJIVANJU I SELEKCIJI LIMAGRAIN EVROPSKI LIDER STRNIH ŽITA ::