suncokret

Naučno-stručni skupovi

Od njive do silosa:
PRAVILNA AGROTEHNIKA - KLJUČ USPEŠNE PROIZVODNJE

Novi Sad - "Đubrenje treba prilagoditi svakoj godini, svakoj njivi i svakom hibridu: proizvođači koji su pravilno primenili celokupnu agrotehniku, od oranja i jesenje primene đubriva kada su bacili celokupnu količinu fosfora i kalijuma, kao i pola azota, a na proleće na osnovu analize zemljišta, ti proizvođači imaju kukuruz koji je u dobroj kondiciji" - rekla je Doc. dr Dragana Latković.

Opširnije...
:: AgroVizija Portal - Naučno-stručni skupovi ::